Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 734/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii 6.12.2010
2. PLx 736/2010 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Chiscani și în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, județul Brăila Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 13.12.2010
3. PLx 739/2010 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Muncă 13.12.2010
4. PLx 741/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 13.12.2010
5. PLx 742/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 13.12.2010
6. PLx 743/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 13.12.2010
7. PLx 744/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 13.12.2010
8. PLx 745/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 13.12.2010
9. PLx 747/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 13.12.2010
10. PLx 748/2010 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 13.12.2010
11. PLx 749/2010 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 13.12.2010
12. PLx 750/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 pivind perdelele forestiere de protecție Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 13.12.2010
13. PLx 752/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 13.12.2010
14. PLx 756/2010 Propunere legislativă pentru instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Economică 13.12.2010
15. PLx 760/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 13.12.2010
16. PLx 762/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Sănătate 13.12.2010
17. PLx 770/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 13.12.2010
18. PLx 772/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 13.12.2010
19. PLx 791/2010 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști) Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Apărare 13.12.2010
20. PLx 792/2010 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Juridică 13.12.2010
21. PLx 804/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 13.12.2010
22. PLx 809/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 13.12.2010
23. PLx 812/2010 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 13.12.2010
24. PLx 820/2010 Propunere legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 13.12.2010
25. PLx 828/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 13.12.2010
26. PLx 830/2010 Propunere legislativă privind interzicerea evacuărilor forțate începînd cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 13.12.2010
27. PLx 831/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Cameră decizională 29.11.2010 Aviz pentru Com. Cultură 13.12.2010
28. PLx 836/2010 Proiectul de Lege privind alocația pentru susținerea familiei Cameră decizională 8.12.2010 Aviz pentru Com. Muncă 13.12.2010
29. PLx 660/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.45 și 97 din Legea administrației locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare Prima Cameră TAC: 31.12.2010 6.12.2010 Raport 20.12.2010
30. PLx 751/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.43 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
31. PLx 771/2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
32. PLx 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
33. PLx 774/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
34. PLx 775/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
35. PLx 811/2010 Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
36. PLx 814/2010 Propunere legislativă privind recuperarea și reciclarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje de băuturi Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
37. PLx 825/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
38. PLx 826/2010 Propunere legislativă privind schimbarea destinației Palatului Parlamentului Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
39. PLx 827/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro