Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 679/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 29.11.2010
2. PLx 680/2010 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Muncă 29.11.2010
3. PLx 681/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Muncă 29.11.2010
4. PLx 682/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 6.12.2010
5. PLx 683/2010 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Neamț " Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 6.12.2010
6. PLx 689/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Muncă 6.12.2010
7. PLx 699/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Sănătate 6.12.2010
8. PLx 701/2010 Propunere legislativă pentru alegerea Președintelui României Cameră decizională 22.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 6.12.2010
9. PLx 712/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar Cameră decizională 24.11.2010 Aviz pentru Com. Buget 30.11.2010
10. PLx 714/2010 Propunere legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare Cameră decizională 24.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii 8.12.2010
11. PLx 725/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Cameră decizională 24.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii 8.12.2010
12. PLx 727/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Cameră decizională 24.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii 8.12.2010
13. PLx 728/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Cameră decizională 24.11.2010 Aviz pentru Com. Apărare 8.12.2010
14. PLx 731/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 Cameră decizională 24.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii 8.12.2010
15. PLx 285/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național Cameră decizională 23.11.2010 Raport 7.12.2010
16. PLx 345/2010 Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Cameră decizională 9.11.2010 Raport 23.11.2010
17. PLx 387/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții Cameră decizională
18. PLx 509/2010 Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
19. PLx 517/2010 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
20. PLx 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară și insolvența unităților administrativ - teritoriale Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
21. PLx 559/2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
22. PLx 582/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
23. PLx 594/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
24. PLx 600/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
25. PLx 602/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
26. PLx 603/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
27. PLx 614/2010 Propunere legislativă pentru înființarea și organizarea Consiliului Național pentru Siguranță Rutieră Cameră decizională 17.11.2010 Raport
28. PLx 629/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
29. PLx 645/2010 Propunere legislativă pentru modificarea părții introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
30. PLx 685/2010 Propunere legislativă privind liberul acces al cetățenilor în spațiile deținute de autorități și instituții publice Cameră decizională 22.11.2010 Raport 21.12.2010
31. PLx 713/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010
32. PLx 716/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010
33. PLx 717/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010
34. PLx 726/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 20 aprilie 2021, 7:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro