Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 345/2010 Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Cameră decizională 9.11.2010 Raport 23.11.2010
2. PLx 501/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
3. PLx 504/2010 Propunere legislativă privind obligativitatea instituțiilor administrației locale de stat, instituțiilor publice locale, instituțiilor de învățământ și sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliției Comunitare Locale Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
4. PLx 509/2010 Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
5. PLx 559/2010 Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
6. PLx 562/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
7. PLx 600/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
8. PLx 602/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
9. PLx 603/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
10. PLx 620/2010 Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor și utilităților dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în elemente de infrastructură educațională Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
11. PLx 629/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
12. PLx 645/2010 Propunere legislativă pentru modificarea părții introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic Cameră decizională 9.11.2010 Raport 24.11.2010
13. PLx 576/2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 16.11.2010
14. PLx 577/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Sănătate 16.11.2010
15. PLx 578/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Sănătate 16.11.2010
16. PLx 579/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Economică 16.11.2010
17. PLx 581/2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 16.11.2010
18. PLx 585/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 16.11.2010
19. PLx 596/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Buget 15.11.2010
20. PLx 597/2010 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Buget 15.11.2010
21. PLx 601/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Muncă 15.11.2010
22. PLx 606/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 15.11.2010
23. PLx 619/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Cultură 16.11.2010
24. PLx 621/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii 16.11.2010
25. PLx 623/2010 Propunere legislativă "Legea Arhivelor" Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Cultură 16.11.2010
26. PLx 624/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 16.11.2010
27. PLx 626/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 16.11.2010
28. PLx 628/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Industrii 16.11.2010
29. PLx 635/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 15.11.2010
30. PLx 637/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 15.11.2010
31. PLx 646/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Naționale Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Cultură 16.11.2010
32. PLx 651/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Apărare 16.11.2010
33. PLx 652/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Cameră decizională 9.11.2010 Aviz pentru Com. Juridică 16.11.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 6:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro