Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 345/2010 Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Cameră decizională 20.05.2010 Raport 23.11.2010
2. PLx 392/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Cameră decizională 28.06.2010 Raport 23.11.2010
3. PLx 498/2010 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componența comunei Racu, județul Harghita, în Gârciu Prima Cameră TAC: 9.11.2010 Raport 16.11.2010
4. PLx 517/2010 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
5. PLx 537/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
6. PLx 538/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
7. PLx 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară și insolvența unităților administrativ - teritoriale Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
8. PLx 549/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
9. PLx 503/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.munca 16.11.2010
10. PLx 505/2010 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica 16.11.2010
11. PLx 507/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.sanatate 16.11.2010
12. PLx 513/2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.buget 16.11.2010
13. PLx 519/2010 Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pentru cultura si Comisia pt.drepturile omului 16.11.2010
14. PLx 521/2010 Propunere legislativă privind Programul Național de Autostrăzi și Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 și măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză și subantrepriză Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.industrii 16.11.2010
15. PLx 523/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.aparare 16.11.2010
16. PLx 524/2010 Proiect de Lege privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica 15.11.2010
17. PLx 525/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă" Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica 15.11.2010
18. PLx 526/2010 Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica si Comisia pt.agricultura 15.11.2010
19. PLx 529/2010 Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica 16.11.2010
20. PLx 528/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica 16.11.2010
21. PLx 530/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.cultura 16.11.2010
22. PLx 532/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.cultura 16.11.2010
23. PLx 539/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes național, județean și local Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.agricultura si Comisia pt.industrii 15.11.2010
24. PLx 547/2010 Propunere legislativă modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica si Comisia parlamentara a revolut.din Decembrie 1989 16.11.2010
25. PLx 558/2010 Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de întreținere a infrastructurii rutiere din România Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.industrii 16.11.2010
26. PLx 561/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt.aparare si Comisia pt.politica externa 16.11.2010
27. PLx 563/2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica si Comisia pt.industrii 16.11.2010
28. PLx 564/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice -cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt munca 16.11.2010
29. PLx 566/2010 Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica 16.11.2010
30. PLx 568/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1`) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia juridica si Comisia pt.agricultura 16.11.2010
31. PLx 570/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330 din 05/11/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Cameră decizională 9.11.2010 Aviz Comisia pt munca 16.11.2010
32. PLx 631/2010 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Informații privind Vizele și participarea României la Sistemul de Informații privind Vizele Prima Cameră TAC: 9.11.2010 Aviz Comisia pt.aparare si Comisia pt.politica externa 12.11.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro