Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 419/2010 Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice Cameră decizională 1.09.2010 Aviz pentru Com. Tehnologia informației 13.09.2010
2. PLx 435/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Președintelui României Cameră decizională 1.09.2010 Aviz pentru Com. Juridică 13.09.2010
3. PLx 449/2010 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut și finanțare între KfW, Frankfurt pe Main ("KfW") și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României ("Împrumutat") și Municipiul Timișoara ("Agenția de implementare a programului") pentru un împrumut de 3.000.000 de euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 Prima Cameră TAC: 28.10.2010 14.09.2010 Aviz pentru Com. Buget 20.09.2010
4. PLx 450/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007 Prima Cameră TAC: 28.10.2010 14.09.2010 Aviz pentru Com. Buget 21.09.2010
5. PLx 457/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale Cameră decizională 14.09.2010 Aviz pentru Com. Apărare 21.09.2010
6. PLx 459/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 Cameră decizională 14.09.2010 Aviz pentru Com. Cultură 21.09.2010
7. PLx 462/2010 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în zone publice Cameră decizională 14.09.2010 Aviz pentru Com. Industrii 27.09.2010
8. PLx 467/2010 Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale Cameră decizională 14.09.2010 Aviz pentru Com. Cultură 27.09.2010
9. PLx 471/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 14.09.2010 Aviz pentru Com. Industrii 27.09.2010
10. PLx 472/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16čČ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Cameră decizională 14.09.2010 Aviz pentru Com. Muncă 27.09.2010
11. PLx 492/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Cameră decizională 20.09.2010 Aviz pentru Com. Economică 28.09.2010
12. PLx 493/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Cameră decizională 20.09.2010 Aviz pentru Com. Apărare Com. Politică externă 28.09.2010
13. PLx 460/2010 Propunere legislativă privind trecerea unor drumuri și căi ferate forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrative-teritoriale Cameră decizională 14.09.2010 Raport 5.10.2010 Raport preliminar de adoptare cu amendamente
14. PLx 466/2010 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil, clădire și teren, din proprietatea Băncii Naționale a României în domeniul public al statului și administrației Curții de Conturi a României Cameră decizională 14.09.2010 Raport 5.10.2010
15. PLx 468/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată Cameră decizională 14.09.2010 Raport 5.10.2010
16. PLx 479/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Cameră decizională 14.09.2010 Raport 5.10.2010
17. PLx 407/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2010 Cameră decizională 1.09.2010 Raport 16.09.2010
18. PLx 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării Cameră decizională 1.09.2010 Raport 16.09.2010
19. PLx 428/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 1.09.2010 Raport 22.09.2010 Raport preliminar de respingere
20. PLx 436/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 Cameră decizională 1.09.2010 Raport 22.09.2010
21. PLx 437/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 Cameră decizională 1.09.2010 Raport 22.09.2010 Raport preliminar de respingere
22. PLx 444/2010 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului Cameră decizională 6.09.2010 Raport 21.09.2010
23. PLx 446/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată Cameră decizională 6.09.2010 Raport 23.09.2010
24. PLx 277/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010 Raport preliminar de respingere
25. PLx 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010 Se discuta miercuri 29 septembrie, ora 10.00 la Sala Drepturilor Omului
26. PLx 258/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităților Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010 Se discuta miercuri 29 septembrie, ora 10.00 la Sala Drepturilor Omului

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 6:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro