Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 113/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 9.06.2010 Aviz pentru Com. Buget 2.09.2010
2. PLx 393/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Cameră decizională 28.06.2010 Aviz pentru Com. Industrii 7.09.2010
3. PLx 394/2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului Cameră decizională 28.06.2010 Aviz pentru Com. Juridică 7.09.2010
4. PLx 277/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
5. PLx 357/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar Cameră decizională 31.05.2010 Raport 17.06.2010
6. PLx 360/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Cameră decizională 31.05.2010 Raport 17.06.2010
7. PLx 377/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009 Prima Cameră TAC: 5.10.2010 21.06.2010 Raport 29.06.2010
8. PLx 380/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării Cameră decizională 21.06.2010 Raport 29.06.2010
9. PLx 387/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții Cameră decizională
10. PLx 392/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Cameră decizională 28.06.2010 Raport 16.09.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro