Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 343/2010 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
2. PLx 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
3. PLx 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
4. PLx 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
5. PLx 360/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Cameră decizională 31.05.2010 Raport 17.06.2010
6. PLx 308/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiții " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- județul Neamț" Cameră decizională 12.05.2010 Raport 30.06.2010
7. PLx 377/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009 Prima Cameră TAC: 5.10.2010 21.06.2010 Raport 29.06.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 6:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro