Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 251/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
2. PLx 277/2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
3. PLx 336/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
4. PLx 360/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă Cameră decizională 31.05.2010 Raport 17.06.2010
5. PLx 343/2010 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
6. PLx 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
7. PLx 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
8. PLx 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
9. PLx 326/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Cameră decizională 20.05.2010 Raport 3.06.2010
10. PLx 231/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 13č din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
11. PLx 259/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului, republicată Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
12. PLx 283/2010 Propunere legislativă privind "Programul național pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbușire în cazul unor inundații" Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
13. PLx 285/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
14. PLx 310/2010 Proiect de Lege privind siguranța digurilor Cameră decizională 12.05.2010 Raport 30.06.2010
15. PLx 331/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2010 pentru finanțarea, în anul 2010, a Programului "Renașterea satului românesc - 10 case pentru specialiști" Cameră decizională 20.05.2010 Raport 3.06.2010
16. PLx 345/2010 Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
17. PLx 351/2010 Propunere legislativă privind reorganizarea comunei Lenauheim, județul Timiș și reînființarea comunelor Lenauheim, Grabați și Bulgăruș Prima Cameră TAC: 9.09.2010 14.06.2010 Raport 28.06.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 aprilie 2021, 7:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro