Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 328/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Apărare 27.05.2010
2. PLx 330/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 27.05.2010
3. PLx 333/2010 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Apărare 27.05.2010
4. PLx 339/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Cultură 31.05.2010
5. PLx 347/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 31.05.2010
6. PLx 350/2010 Propunere legislativă pentru modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, Titlul VI Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 31.05.2010
7. PLx 201/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a Ministerelor Prima Cameră TAC: 4.06.2010 12.05.2010 Raport 26.05.2010
8. PLx 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
9. PLx 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
10. PLx 335/2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
11. PLx 343/2010 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
12. PLx 230/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri privind realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
13. PLx 262/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
14. PLx 344/2010 Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, a articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., precum și modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 20.05.2010 Raport 10.06.2010
15. PLx 260/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
16. PLx 261/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea O.G. nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 20 aprilie 2021, 0:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro