Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 225/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 17.05.2010
2. PLx 227/2010 Proiect de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 17.05.2010
3. PLx 229/2010 Proiect de Lege privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 17.05.2010
4. PLx 234/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Industrii 17.05.2010
5. PLx 235/2010 Propunere legislativă privind "Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național" Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Cultură 17.05.2010
6. PLx 245/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
7. PLx 247/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru desfășurarea în condiții de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, precum și a referendumului Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
8. PLx 249/2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Muncă 17.05.2010
9. PLx 254/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
10. PLx 263/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 17.05.2010
11. PLx 265/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii zootehniei nr.72/2002 Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 17.05.2010
12. PLx 272/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Muncă 17.05.2010
13. PLx 274/2010 Propunere legislativă privind Programul național de realizare a cadastrului general în mediul rural Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
14. PLx 284/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
15. PLx 286/2010 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Apărare 17.05.2010
16. PLx 287/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.22č din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 17.05.2010
17. PLx 290/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
18. PLx 293/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
19. PLx 294/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Cameră decizională 3.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 17.05.2010
20. PLx 296/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României Cameră decizională 12.05.2010 Aviz pentru Com. Buget 20.05.2010
21. PLx 299/2010 Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat Cameră decizională 12.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 24.05.2010
22. PLx 301/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Cameră decizională 12.05.2010 Aviz pentru Com. Buget 24.05.2010
23. PLx 302/2010 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Cameră decizională 12.05.2010 Aviz pentru Com. Buget 24.05.2010
24. PLx 307/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Cameră decizională 12.05.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 24.05.2010
25. PLx 311/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite Cameră decizională 12.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 24.05.2010
26. PLx 323/2010 Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice Cameră decizională 17.05.2010 Aviz pentru Com. Muncă 26.05.2010
27. PLx 183/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Prima Cameră TAC: 2.06.2010 5.05.2010 Raport 19.05.2010
28. PLx 222/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Cameră decizională 3.05.2010 Raport 20.05.2010
29. PLx 226/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
30. PLx 264/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
31. PLx 246/2010 Propunere legislativă pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamț a unui teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" Cameră decizională 3.05.2010 Raport 30.06.2010
32. PLx 308/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiții " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- județul Neamț" Cameră decizională 12.05.2010 Raport 30.06.2010
33. PLx 309/2010 Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române " prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral Cameră decizională 12.05.2010 Raport 30.06.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro