Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 117/2010 Propunere legislativă privind modificarea art.41 al Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Prima Cameră TAC: 21.05.2010 26.04.2010 Aviz pentru Com. Juridică 3.05.2010
2. PLx 142/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Economică 19.04.2010
3. PLx 185/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Cameră decizională 19.04.2010 Aviz pentru Com. Buget 30.04.2010
4. PLx 186/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
Cameră decizională 19.04.2010 Aviz pentru Com. Sănătate 30.04.2010
5. PLx 188/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată Cameră decizională 19.04.2010 Aviz pentru Com. Buget 30.04.2010
6. PLx 196/2010 Propunere legislativă privind modificarea art.59 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Cameră decizională 19.04.2010 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 30.04.2010
7. PLx 197/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind Fondul Funciar Cameră decizională 19.04.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 30.04.2010
8. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată Cameră decizională 12.04.2010 Raport 26.04.2010
9. PLx 127/2010 Propunere legislativă privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010
10. PLx 137/2010 Proiect de Lege privind stimularea construcției de locuințe sociale Cameră decizională 7.04.2010 Raport comun Comisia juridica 29.04.2010 Raport preliminar de respingere de la Comisia juridica 27.04.2010
11. PLx 158/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
Cameră decizională 12.04.2010 Raport 29.04.2010
12. PLx 172/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră decizională 13.04.2010 Raport comun Comisia pt.agricultura 6.05.2010
13. PLx 187/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale Cameră decizională 19.04.2010 Raport comun Comisia pt.sanatate 10.05.2010
14. PLx 193/2010 Propunere legislativă pentru sprijinirea agenților economici și autorităților locale în vederea realizării obligațiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010
Cameră decizională 19.04.2010 Raport comun Comisia pt.buget 10.05.2010
15. PLx 200/2010 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986
Prima Cameră TAC: 4.06.2010 21.04.2010 Raport comun Comisia pt.tehnologia informatiei 5.05.2010
16. PLx 208/2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția - cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Prima Cameră TAC: 10.06.2010 27.04.2010 Raport 11.05.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro