Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 115/2010 Propunere legislativă "Legea educației naționale" Prima Cameră TAC: 21.05.2010 19.04.2010 Aviz pentru Com. Învățământ 26.04.2010
2. PLx 164/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici Cameră decizională 13.04.2010 Aviz pentru Com. Industrii 27.04.2010
3. PLx 166/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Cameră decizională 13.04.2010 Aviz pentru Com. Industrii 27.04.2010
4. PLx 171/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.32Č din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Cameră decizională 13.04.2010 Aviz pentru Com. Economică 27.04.2010
5. PLx 173/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată Cameră decizională 13.04.2010 Aviz pentru Com. Juridică 27.04.2010
6. PLx 177/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziția 13, din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, nr.407/2006 Cameră decizională 13.04.2010 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 27.04.2010
7. PLx 178/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Cameră decizională 13.04.2010 Aviz pentru Com. Industrii 27.04.2010
8. PLx 180/2010 Propunere legislativă privind învățământul superior Prima Cameră TAC: 2.06.2010 19.04.2010 Aviz pentru Com. Învățământ 26.04.2010
9. PLx 181/2010 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic Prima Cameră TAC: 2.06.2010 19.04.2010 Aviz pentru Com. Învățământ 26.04.2010
10. PLx 182/2010 Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar Prima Cameră TAC: 2.06.2010 19.04.2010 Aviz pentru Com. Învățământ 26.04.2010
11. PLx 184/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
Cameră decizională 19.04.2010 Aviz pentru Com. Învățământ Com. Apărare 26.04.2010
12. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată Cameră decizională 12.04.2010 Raport 26.04.2010
13. PLx 47/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Prima Cameră TAC: 29.04.2010 7.04.2010 Raport 21.04.2010
14. PLx 101/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale Prima Cameră TAC: 12.05.2010 19.04.2010 Raport 3.05.2010
15. PLx 158/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Cameră decizională 12.04.2010 Raport 29.04.2010
16. PLx 172/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 13.04.2010 Raport 6.05.2010
17. PLx 175/2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat Cameră decizională 13.04.2010 Raport 6.05.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 20 aprilie 2021, 0:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro