Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 126/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Industrii 19.04.2010
2. PLx 128/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securității și sănătății muncii și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 19.04.2010
3. PLx 131/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Muncă 19.04.2010
4. PLx 133/2010 Proiect de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 19.04.2010
5. PLx 136/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 19.04.2010
6. PLx 142/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Economică 19.04.2010
7. PLx 144/2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Cultură 19.04.2010
8. PLx 148/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Buget 19.04.2010
9. PLx 153/2010 Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetățenilor Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Juridică 19.04.2010
10. PLx 152/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 7.04.2010 Aviz pentru Com. Juridică 19.04.2010
11. PLx 156/2010 Proiectul Legii educației naționale Prima Cameră TAC: 26.05.2010 12.04.2010 Aviz pentru Com. Învățământ 19.04.2010
12. PLx 159/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie Cameră decizională 12.04.2010 Aviz pentru Com. Juridică 21.04.2010
13. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată Cameră decizională 15.02.2010 Raport 11.03.2010
14. PLx 47/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Prima Cameră TAC: 29.04.2010 7.04.2010 Raport 21.04.2010
15. PLx 48/2010 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor precum și a reședinței de comună Prima Cameră TAC: 29.04.2010 7.04.2010 Raport 21.04.2010
16. PLx 127/2010 Propunere legislativă privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010
17. PLx 137/2010 Proiect de Lege privind stimularea construcției de locuințe sociale Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010
18. PLx 141/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010
19. PLx 147/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri medico-sociale Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010
20. PLx 151/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Cameră decizională 7.04.2010 Raport 29.04.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro