Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 23/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991


Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 1.03.2010
2. PLx 24/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003


Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Industrii 1.03.2010
3. PLx 25/2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 și abrogarea art.II din Legea nr.261/2008


Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Agricultură 1.03.2010
4. PLx 27/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996


Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Cultură 1.03.2010
5. PLx 29/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Juridică 1.03.2010
6. PLx 31/2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială


Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Muncă 1.03.2010
7. PLx 32/2010 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea economisirii resurselor energetice


Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Industrii 1.03.2010
8. PLx 33/2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare


Cameră decizională 15.02.2010 Aviz pentru Com. Juridică 1.03.2010
9. PLx 176/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Cameră decizională 9.03.2009 Raport 7.04.2009
10. PLx 716/2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Cameră decizională 12.02.2008 Raport 12.03.2009
11. PLx 177/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006


Cameră decizională 9.03.2009 Raport 7.04.2009
12. PLx 577/2009 Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
Cameră decizională 4.11.2009 Raport 26.11.2009
13. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Cameră decizională 16.11.2009 Raport 8.12.2009
14. PLx 15/2010 Propunere legislativă pentru înființarea satului Culmea, județul Constanța prin reorganizarea orașului Ovidiu, județul Constanța
Prima Cameră TAC: 19.03.2010 23.02.2010 Raport 9.03.2010
15. PLx 18/2010 Propunere legislativă privind statutul chiriașilor
Cameră decizională 8.02.2010 Raport 4.03.2010
16. PLx 22/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată
Cameră decizională 15.02.2010 Raport 11.03.2010
17. PLx 28/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Cameră decizională 15.02.2010 Raport 11.03.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro