Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 9/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Cameră decizională 1.02.2010 Aviz pentru Com. Apărare Com. Politică externă 8.02.2010
2. PLx 12/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
Cameră decizională 1.02.2010 Aviz pentru Com. Buget 8.02.2010
3. PLx 374/2009 Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
Cameră decizională 1.09.2009 Raport 22.09.2009
4. PLx 425/2009 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
Cameră decizională 16.09.2009 Raport 14.10.2009
5. PLx 467/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Cameră decizională 5.10.2009 Raport 22.10.2009
6. PLx 494/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
Cameră decizională 19.10.2009 Raport 2.11.2009
7. PLx 514/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Cameră decizională 26.10.2009 Raport 16.11.2009
8. PLx 534/2009 Proiectul Legii Poliției Locale
Cameră decizională 2.11.2009 Raport 24.11.2009
9. PLx 555/2009 Propunere legislativă privind Poliția Locală
Cameră decizională 2.11.2009 Raport 24.11.2009
10. PLx 577/2009 Proiect de Lege privind completarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
Cameră decizională 4.11.2009 Raport 26.11.2009
11. PLx 586/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Cameră decizională 16.11.2009 Raport 8.12.2009
12. PLx 613/2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanța Guvernului nr.28/2009 privind registrul agricol
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010
13. PLx 631/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010
14. PLx 637/2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010
15. PLx 651/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
Cameră decizională 14.12.2009 Raport
16. PLx 653/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010
17. PLx 659/2009 Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuți și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010
18. PLx 660/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010
19. PLx 685/2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Cameră decizională 16.12.2009 Raport 4.02.2010
20. PLx 695/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Cameră decizională 16.12.2009 Raport 4.02.2010
21. PLx 697/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici
Cameră decizională 16.12.2009 Raport 4.02.2010
22. PLx 698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Cameră decizională 16.12.2009 Raport 4.02.2010
23. PLx 708/2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
Prima Cameră TAC: 6.03.2010 1.02.2010 Raport 15.02.2010
24. PLx 710/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
Cameră decizională 21.12.2009 Raport 4.02.2010
25. PLx 712/2009 Proiect de Lege privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
Cameră decizională 21.12.2009 Raport 4.02.2010
26. PLx 2/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
Prima Cameră TAC: 26.02.2010 1.02.2010 Raport 10.02.2010
27. PLx 14/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
Prima Cameră TAC: 3.03.2010 3.02.2010 Raport 16.02.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 14 aprilie 2021, 11:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro