Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 611/2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași"
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 28.12.2009
2. PLx 616/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.12.2009
3. PLx 617/2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 28.12.2009
4. PLx 618/2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.12.2009
5. PLx 619/2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.12.2009
6. PLx 621/2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului " Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași "
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 28.12.2009
7. PLx 622/2009 Proiect de Lege privind Codul de etică al polițistului
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Apărare 28.12.2009
8. PLx 626/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
9. PLx 627/2009 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
10. PLx 630/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat și biserică în domeniul asistenței sociale
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Muncă 28.12.2009
11. PLx 632/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 28.12.2009
12. PLx 634/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Sănătate 28.12.2009
13. PLx 639/2009 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naționale a portului popular
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Cultură 28.12.2009
14. PLx 654/2009 Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
15. PLx 664/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.6 din 9 inuarie 2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 28.12.2009
16. PLx 674/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Muncă 28.12.2009
17. PLx 678/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente - Titlul VI - Modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.12.2009
18. PLx 682/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 28.12.2009
19. PLx 683/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 28.12.2009
20. PLx 684/2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
21. PLx 686/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului"
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
22. PLx 688/2009 Propunere legislativă privind exceptarea de la compensare și plata taxelor prevăzute la art.37 și 41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfășurării activității de interes startegic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A.
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 28.12.2009
23. PLx 692/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Apărare 28.12.2009
24. PLx 696/2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
25. PLx 699/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
26. PLx 703/2009 Proiect de Lege pentru modficarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 /2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Buget Com. Industrii 28.12.2009

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 5:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro