Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 435/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome Cameră
decizională
23.06.2008 Raport 22.09.2008 Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 50/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate de Fundația Romanian Angel Appeal Cameră
decizională
11.02.2009 Raport 10.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Sănătății
3. PLx 114/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 120/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
5. PLx 121/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 123/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
7. PLx 124/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare" Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
8. PLx 125/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 126/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
10. PLx 127/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Economiei; Ministerul Afacerilor Externe
11. PLx 128/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Economiei; Ministerul Afacerilor Externe
12. PLx 379/2008 Proiect de Lege privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Cameră
decizională
17.06.2008 Aviz pentru
Com. Industrii
2.09.2008 Serviciul de Telecomunicații Speciale
13. PLx 53/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea Cameră
decizională
11.02.2009 Aviz pentru
Com. Economică
Com. Industrii
26.02.2009 Consiliul Concurenței
14. PLx 101/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Cameră
decizională
16.02.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
2.03.2009 Ministerul Economiei
15. PLx 107/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale Cameră
decizională
16.02.2009 Aviz pentru
Com. Economică
2.03.2009 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
16. PLx 109/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național Cameră
decizională
16.02.2009 Aviz pentru
Com. Administrație publică
2.03.2009 Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței
17. PLx 131/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activități la nivelul Guvernului Prima Cameră
TAC: 19.03.2009
23.02.2009 Aviz pentru
Com. Administrație publică
2.03.2009
18. PLx 136/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
17.03.2009
19. PLx 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Administrație publică
Com. Sănătate
17.03.2009
20. PLx 139/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Sănătate
17.03.2009
21. PLx 141/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Agricultură
Com. Juridică
17.03.2009
22. PLx 142/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Învățământ
17.03.2009
23. PLx 145/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
17.03.2009
24. PLx 151/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Economică
17.03.2009
25. PLx 152/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Învățământ
Com. Juridică
17.03.2009
26. PLx 153/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Politică externă
17.03.2009
27. PLx 154/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Politică externă
17.03.2009
28. PLx 155/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Învățământ
17.03.2009
29. PLx 156/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Învățământ
17.03.2009
30. PLx 157/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
17.03.2009
31. PLx 160/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
18.03.2009
32. PLx 161/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Politică externă
18.03.2009

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 8:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro