Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 303/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 1.07.2019 Raport comun cu Com. Apărare Com.Juridică Com. Transporturi 5.09.2019 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Serviciul de Protec?ie ?i Pază
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor: Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care î?i protejează cetă?enii ?i spore?te calitatea vie?ii acestora [COM(2019)149] - Consilier: Isabela Robe Invita?i: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic ?i Social European, Comitetul Regiunilor ?i Banca Europeană de Investi?ii: Abordarea impactului pe care l-ar avea retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune: abordarea coordonată a Uniunii [COM(2019)195] - Consilier: Isabela Robe Invita?i: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
4. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 4 aprilie 2020, 3:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro