Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 194/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 (Ini?iatori: deputa?i USR, senatori USR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 27.03.2019 Aviz pentru Com. Mediu 8.04.2019 Invita?i: Ministerul Mediului, ini?iatorii
2. PLx 211/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018
- Consilier: Isabela Robe
Prima Cameră TAC: 17.05.2019 3.04.2019 Aviz pentru Com. Apărare 8.04.2019 Invita?i: Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Informa?ii Externe, Serviciul Român de Informa?ii, Oficiul Registrului Na?ional al Informa?iilor Secrete de Stat
3. PLx 209/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Ini?iatori: deputat neafiliat, deputa?i PSD)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 3.04.2019 Raport comun cu Com. Administra?ie Com. Juridică Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, ini?iatorii
4. PLx 179/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 27.03.2019 Raport comun cu Com. Administra?ie Com. Buget 9.04.2019 Invita?i: Ministerul Turismului, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății
5. PLx 744/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 12.12.2018 Raport comun cu Com. Transporturi 18.12.2018 Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Transporturilor
6. PLx 122/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 13.03.2019 Raport 28.03.2019 Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
7. PLx 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină (Ini?iatori: deputa?i USR, senatori USR)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 27.03.2019 Raport 16.04.2019 Invita?i: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, ini?iatorii
8. PLx 182/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputa?i neafilia?i, senatori PSD, senatori ALDE)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 1.04.2019 Raport comun cu Com. Juridică Com. Administra?ie Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Agen?ia Na?ională de Cadastru ?i Publicitate Imobiliară, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, ini?iatorii
9. PLx 438/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (Ini?iatori: deputat UDMR, deputa?i ALDE)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 3.04.2019 Raport comun suplimentar cu Com. Mediu 17.04.2019 Invita?i: Agenția Națională pentru Resurse Minerale, ini?iatorii
10. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 18:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro