Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 191/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România (Ini?iator: sen.ALDE: Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 27.03.2019 Aviz pentru Com. Muncă Com. Transporturi 8.04.2019 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Transporturilor, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, ini?iatorul
2. PLx 186/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (Ini?iatori: deputa?i USR, senatori USR)
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 27.03.2019 Aviz pentru Com. Administrație Com. Cultură Com. Juridică 3.04.2019 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, ini?iatorii
3. PLx 438/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (Ini?iatori: deputat UDMR; deputa?i ALDE)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 3.09.2018 Raport comun suplimentar cu Com. Mediu 20.09.2018 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Agenția Națională pentru Resurse Minerale, ini?iatorii
4. PLx 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputa?i PNL, deputa?i UDMR, senatori UDMR)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com. Administra?ie Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei, ini?iatorii
5. PLx 44/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală (Ini?iatori: deputa?i PNL)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com. Administra?ie Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei, ini?iatorii
6. PLx 567/2008/ 2018 Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 1.04.2019 Raport suplimentar Reexaminare la cererea Pre?edintelui 15.04.2019 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei
7. PLx 161/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputa?i PNL, deputat UDMR, deputat Minorită?i)
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 25.03.2019 Raport 9.04.2019 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, ini?iatorii
8. PLx 122/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 13.03.2019 Raport 28.03.2019 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
9. PLx 197/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44 /2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale (Ini?iator: deputat
PNL: Roman Florin-Claudiu)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 27.03.2019 Raport 16.04.2019 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, ini?iatorul
10. PLx 56/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 25.02.2019 Raport 12.03.2019 Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei
11. PLx 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputat ALDE, senator PSD)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 11.04.2018 Raport comun suplimentar cu Com. Agricultură Mar?i, 9 aprilie 2019, ora 12 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) ?edin?ă comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară ?i servicii specifice Invita?i: Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, ini?iatorii
12. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 24 februarie 2021, 20:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro