Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 419/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 3.09.2018 Raport comun cu Com. Juridică 20.09.2018 Luni, 1 aprilie 2019, ora 16 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1). ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
2. PLx 208/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputa?i UDMR, deputa?i ALDE, deputat Minorită?i, senator PSD, senatori UDMR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com Juiridică 4.03.2019 Luni, 1 aprilie 2019, ora 16 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1). ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Finan?elor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ini?iatorii
3. PLx 295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Ini?iatori: deputa?i UDMR, senator UDMR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com. Juridică 4.03.2019 Luni, 1 aprilie 2019, ora 16 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1). ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Finan?elor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ini?iatorii
4. PLx 155/2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România (Ini?iatori: deputa?i neafilia?i, deputa?i PSD, deputa?i PNL, deputat USR, deputat UDMR, deputat ALDE, deputat PMP, deputa?i Minorită?i)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 20.03.2019 Aviz pentru Com. Sănătate 1.04.2019 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Sănătății, ini?iatorii
5. PLx 177/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Ini?iatori: deputa?i neafilia?i, deputa?i USR, deputat ALDE, deputat PMP, senatori USR)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 25.03.2019 Aviz pentru Com. Buget 8.04.2019 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, ini?iatorii
6. PLx 170/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Ini?iator: deputat PNL: Roman Florin-Claudiu)
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 25.03.2019 Aviz pentru Com. Administrație Com. Juridică 8.04.2019 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, ini?iatorul
7. PLx 151/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (Ini?iator: deputat PSD: Weber Mihai)
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 20.03.2019 Aviz pentru Com. Apărare 1.04.2019 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, ini?iatorul
8. PLx 122/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 13.03.2019 Raport 28.03.2019 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 90/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Ini?iator: senator PNL: Oprea Mario-Ovidiu)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 4.03.2019 Raport comun cu Com. Apărare Com. Juridică Com. Transporturi 27.03.2019 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, ini?iatorul
10. PLx 672/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ini?iatori: deputa?i PSD, senator PSD)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 5.11.2018 Raport comun cu Com. Transporturi 22.11.2018 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Ini?iatori: Ministerul Transporturilor, ini?iatorii
11. PLx 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Ini?iatori: deputa?i PNL, senator PNL)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 11.02.2019 Raport comun cu Com. Transporturi 28.02.2019 Mar?i, 2 aprilie 2019, ora 10 Ini?iatori: Ministerul Transporturilor, ini?iatorii
12. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 8:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro