Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 92/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport (Ini?iator: deputat USR: Drulă Cătălin)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 4.03.2019 Aviz pentru Com. Administrație Com. Transporturi 18.03.2019 Invita?i: Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, ini?iatorul
2. PLx 136/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (Ini?iatori: deputa?i PMP, senatori neafilia?i)
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 13.03.2019 Aviz pentru Com. Muncă 27.03.2019 Invita?i: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, ini?iatorii
3. PLx 128/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 13.03.2019 Aviz pentru Com. Apărare 21.03.2019 Invita?i: Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei
4. PLx 141/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 26.03.2018 Raport comun cu Com. Transporturi 17.04.2018 Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Ministerul Transporturilor

5. PLx 65/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 (Ini?iatori: deputat PSD: Iftimie Neculai, deputat ALDE: Calotă Florică Ică)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 25.02.2019 Raport comun cu Com. Administra?ie 12.03.2019 Invita?i: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, ini?iatorii
6. PLx 72/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996 (Ini?iator: deputat PSD: Pop Andrei)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 25.02.2019 Raport comun cu Com. Juridică 12.03.2019 Invita?i: Consiliul Concuren?ei, ini?iatorul
7. PLx 88/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (Ini?iator: deputat PNL: Olar Corneliu)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 4.03.2019 Raport comun cu Com. Transporturi 21.03.2019 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Transporturilor, ini?iatorul
8. PLx 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputat ALDE, senator PSD)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 11.04.2018 Raport Mar?i, 26 martie 2019, ora 12 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) ?edin?ă comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară ?i servicii specifice Invita?i: Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Regia Na?ională a Pădurilor - ROMSILVA, ini?iatorii
9. PLx 419/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 3.09.2018 Raport comun cu Com Juridică 20.09.2018 Mar?i, 26 martie 2019, ora 13 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1) ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Economiei, Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
10. PLx 208/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputa?i UDMR, deputa?i ALDE, deputat Minorită?i, senator PSD, senatori UDMR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com. Juridică 4.03.2019 Mar?i, 26 martie 2019, ora 13 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1) ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Finan?elor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ini?iatorii
11. PLx 295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Ini?iatori: deputa?i UDMR, senator UDMR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com. Juridică 4.03.2019 Mar?i, 26 martie 2019, ora 13 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1) ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Finan?elor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ini?iatorii
12. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 5 aprilie 2020, 14:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro