Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 80/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 4.03.2019 Aviz pentru Com. Buget Com. Agricultură 11.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Afacerilor Externe
2. PLx 81/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
- Consilier: Ovidiu Fulga
Cameră decizională 4.03.2019 Aviz pentru Com. Buget Com. Agricultură 11.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Afacerilor Externe
3. PLx 111/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 11.03.2019 Aviz pentru Com. Agricultură 19.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației Naționale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
4. PLx 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 6.03.2019 Aviz pentru Com. Mediu 14.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Ministerul Mediului
5. PLx 116/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Ini?iator: deputat PNL: Olar Corneliu)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 11.03.2019 Aviz pentru Com. Sănătate 19.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Ministerul Sănătății, ini?iatorul
6. PLx 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice (Ini?iatori: deputat neafiliat, deputa?i PSD, deputa?i ALDE, senator neafiliat, senatori PSD, senator PNL, senator ALDE)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 8.10.2018 Raport comun cu Com. Juridică Com. Mediu Com. Agricultură 31.10.2018 Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Transelectrica, ini?iatorii
7. PLx 87/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Ini?iatori: deputat PSD: Iftimie Neculai, deputat ALDE: Calotă Florică Ică)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 4.03.2019 Raport 21.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Energiei, ini?iatorii
8. Documentul de reflec?ie Către o Europă durabilă până în 2030 [COM(2019)22] - Consilier: Isabela Robe Mar?i, 19 martie 2019, ora 10 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului
9. PLx 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputat ALDE, senator PSD)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 11.04.2018 Raport comun cu Com. Agricultură Mar?i, 19 martie 2019, ora 12 (sala de ?edin?e a Comisiei pentru industrii ?i servicii) ?edin?ă comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară ?i servicii specifice Invita?i: Ministerul Turismului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Regia Na?ională a Pădurilor - ROMSILVA, ini?iatorii
10. PLx 419/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 3.09.2018 Raport comun cu Com. Juridică 20.09.2018 Mar?i, 19 martie 2019, ora 13 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1) ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Economiei, Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
11. PLx 208/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputa?i UDMR, deputa?i ALDE, deputat Minorită?i, senator PSD, senatori UDMR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com. Juridică 4.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 13 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1) ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ini?iatorii
12. PLx 295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Ini?iatori: deputa?i UDMR, senator UDMR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 18.02.2019 Raport comun cu Com. Juridică 4.03.2019 Mar?i, 19 martie 2019, ora 13 (sala de ?edin?e a Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i, Mihai Viteazu, corp B2, etaj P1) ?edin?ă comună cu Comisia juridică, de disciplină ?i imunită?i Invita?i: Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ini?iatorii
13. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 aprilie 2020, 1:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro