Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 8/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
- Consilier: Ovidiu Fulga; ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 4.02.2019 Aviz pentru Com. Economică 12.02.2019 Invita?i: Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Turismului
2. PLx 368/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 23.10.2017 Raport comun cu Com. Muncă 7.11.2017 Invita?i: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Turismului, Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 40/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Ini?iatori: deputa?i PMP, senatori neafilia?i, senatori PSD)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 11.02.2019 Aviz pentru Com. Agricultură 25.02.2019 Invita?i: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ini?iatorii
4. PLx 35/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.56 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice (Ini?iatori: deputat PSD, deputa?i ALDE)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 11.02.2019 Aviz pentru Com. Mediu 20.02.2019 Invita?i: Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, ini?iatorii
5. PLx 23/2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri (Ini?iatori: deputa?i PSD, deputa?i PNL, deputa?i UDMR, deputat ALDE, deputat minorită?i, senator PSD, senator ALDE)
- Consilier: Ovidiu Fulga; ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 6.02.2019 Aviz pentru Com. Administrație 18.02.2019 Invita?i: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, ini?iatorii
6. PLx 25/2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale (Ini?iatorii: deputa?i USR, senatori USR)
- Consilier: Ovidiu Fulga; ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 6.02.2019 Aviz pentru Com. Juridică 18.02.2019 Invita?i: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, ini?iatorii
7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social, Comitetul Regiunilor ?i Banca Europeană de Investi?ii - O planetă curată pentru to?i - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă ?i neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei [COM(2018)773] - Consilier: Isabela Robe Invita?i: Ministerul Mediului, Ministerul Economiei
8. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 24 februarie 2021, 20:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro