Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 749/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
- Consilieri: Cristina Neicu, Isabela Robe, Lucian Cumpătă, Ovidiu Fulga
14.12.2018 Aviz pentru Com. Buget 11.02.2019 Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice
2. PLx 669/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (Ini?iatori: deputat neafiliat, deputa?i PSD, deputat PNL)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 5.11.2018 Aviz pentru Com. Buget 14.11.2018 Invita?i: Ministerul Finanțelor Publice, ini?iatorii
3. PLx 714/2010 Propunere legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare (Ini?iator: deputat Iulian Iancu)
- Consilier: Lucian Cumpătă
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Invita?i: Ministerul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
4. PLx 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 (Ini?iatori: deputa?i neafilia?i, deputa?i PSD, deputa?i PNL, deputa?i UDMR, deputa?i ALDE, deputa?i PMP, deputa?i Minorită?i, senator neafiliat, senatori PSD, senator PNL, senator USR, senator UDMR, senatori ALDE)
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 22.10.2018 Raport 12.11.2018 Invita?i: Ministerul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, ini?iatorii
5. PLx 115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Ini?iatori: deputat neafiliat, deputa?i PSD, deputa?i PNL, deputat USR, deputa?i UDMR, deputa?i PMP, deputa?i Minorită?i, senatori PMP)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 26.06.2018 Raport comun suplimentar cu Com. Juridică Com. Transporturi 17.09.2018 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, Direc?ia Regim Permise de Conducere ?i Înmatriculare a Vehiculelor, ini?iatorii
6. PLx 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Ini?iatori: deputa?i USR, senatori USR)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 21.11.2018 Raport comun suplimentar cu Com. Juridică Com. Transporturi 12.12.2018 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, ini?iatorii
7. PLx 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Ini?iatori: deputa?i neafilia?i, deputa?i PSD, deputat Minorită?i)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 28.11.2018 Raport comun cu Com. Juridică Com. Transporturi Com. Apărare 18.12.2018 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, ini?iatorii
8. PLx 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Ini?iatori: deputa?i neafilia?i, deputa?i PSD, deputa?i PNL, deputa?i UDMR, deputa?i ALDE, deputa?i PMP, deputa?i Minorită?i, senator neafiliat, senatori PSD, senator PNL, senator USR, senator UDMR, senatori ALDE)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 22.10.2018 Raport comun cu Com. Juridică Com. Transporturi Com. Apărare 12.11.2018 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, ini?iatorii
9. PLx 672/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ini?iatori: deputa?i PSD, senator PSD)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 5.11.2018 Raport comun cu Com. Transporturi 22.11.2018 Invita?i: Ministerul Transporturilor, ini?iatorii
10. PLx 14/2018 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 12.02.2018 Raport 27.02.2018 Invita?i: Ministerul Energiei
11. PLx 15/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
- Consilier: Isabela Robe
Cameră decizională 12.02.2018 Raport 27.02.2018 Invita?i: Ministerul Energiei
12. PLx 601/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Ini?iatori: deputat PSD, deputa?i PNL)
- ?ef birou: Cristina Neicu
Cameră decizională 28.11.2018 Raport comun cu Com. Transporturi Com. Juridică 10.12.2018 Invita?i: Ministerul Afacerilor Interne, ini?iatorii
13. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social ?i Comitetul Regiunilor - Pia?a unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit [COM(2018)772] - Consilier: Isabela Robe Invita?i: Ministerul Economiei, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
14. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 3 aprilie 2020, 12:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro