Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 238/2017 Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 30.10.2017 Raport suplimentar , preliminar pentru Comisia de industrii 17.11.2017 Retrimitere Plen INVITATI: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
2. PLx 504/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- Vali Popa
Cameră decizională 7.11.2016 Raport comun cu Comisia Juridica 15.11.2016 S-a primit raport preliminar de adoptare cu amendamente de la Comisia juridica INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene
3. PLx 329/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană " în perioada 2014-2020
- Flori Radoi
Cameră decizională 10.10.2017 Raport comun cu Comisia pentru administratie 31.10.2017 S-a primit raport preliminar de adoptare in forma adoptata de Senat de la Comisia pentru administratie INVITATI: Ministerul Finantelor Publice,Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene
4. PLx 325/2017 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.10.2017 Raport comun cu Comisia de munca 24.10.2017 S-a primit raport preliminar de la Comisia de munca, cu propunere de respingere. -a ramas fara obiect INITIATORI: Senator Marius Petre Nicoara INVITATI: Ministerul Muncii,Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene
5. PLx 389/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Flori Radoi
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Muncii
6. PLx 390/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Flori Radoi
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Muncii
7. PLx 306/2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 19.02.2018 30.10.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 9.11.2017 INITIATORI: Senator Adrian Wiener INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale
8. PLx 391/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Flori Radoi
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Mediului, Ministerul Finantelor Publice
9. PLx 343/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-Vali Popa
Cameră decizională 17.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Apărare 24.10.2017 INVITATI: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Fnantelor Publice
10. PLx 347/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
- Vali Popa
Cameră decizională 17.10.2017 Aviz pentru Com. Administrație 24.10.2017 INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene
11. PLx 351/2017 Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
-Vali Popa
Cameră decizională 17.10.2017 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Apărare 24.10.2017 INVITATI: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Sanatatii
12. PLx 364/2017 Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
- Vali Popa
Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii 1.11.2017 INVITATI: Agentia Nationala a Rezervelor de Stat
13. PLx 381/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
- Cristina Dicu
Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Administrație 1.11.2017 INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene
14. PLx 401/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
- Cristina Dicu
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Administrație Com. Cultură 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Culturii, Secretariarul General al Guvernului
15. PLx 382/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
- Crstina Dicu
Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii 1.11.2017 INVITATI: Ministerul Energiei, Ministerul Afacerilor Interne
16. COM(2017)542 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital ?i integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare -Radu Ciuperceanu Document nelegislativ Examinare Fond INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara,Banca Nationala a Romaniei
17. COM(2017)566 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ?I COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN În continuarea Planului de acțiune privind TVA Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii -Flori Radoi Document nelegislativ Examinare Fond INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
18. COM(2017)489 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor ?i a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, ?i de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - Cristina Dicu Document legislativ Examinare fond si subsidiaritate INVITATI: Ministerul Finantelor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 8:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro