Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 395/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru 12.09.2014
2. PLx 361/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Raport 29.09.2014
3. PLx 409/2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE Cameră decizională 8.09.2014 Raport 23.09.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 15 august 2020, 20:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro