Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia juridică, de disciplină și imunități

consultați: Ordinea de zi
sala: Mihai Viteazu
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 12/2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
- consilier:Paul Șerban
Cameră decizională 22.09.2014 Raport 24.09.2014 Inițatori:120 deputați și senatori PNL și PSD Reexaminare la cererea președintelui SE DEZBATE LUNI ora 16.00
2. PLx 72/2006 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- consilier Rodica Penescu
4.11.2008 Raport 3.12.2008 Reexaminare ca urmare a DCC nr.1029 din 8 decembrie 2008. Legea este declarată neconstituțională. Sunt încălcate prevederile art.61 și art.57 din Constituția României.
3. PLx 131/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
- consilier: Rodica Penescu
Cameră decizională 25.03.2014 Raport 3.04.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: MAPN, ANCPI, MDRAP Senatul - adoptat. Comun cu Comisia de apărare. S-a primit raport preliminar de adoptare de la Comisia de apărare.
4. PLx 824/2006 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- consilier Paul Șerban
Cameră
decizională
16.03.2009 Raport 31.03.2009 Reexaminare ca urmare a DCC nr.54/2009. Senatul a reexaminat legea. Invitați: MJ, CSM și Ministerul Public.
5. PLx 571/2010 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 26.10.2010 Raport 9.11.2010 Inițiatori: sen.- PD-L: Andrei Florin Mircea, - PSD: Greblă Toni.
Senatul a adoptat inițiativa legislativă. Guvernul din 2010 susține adoptarea proiectului de lege.Comun cu com. de administratie.S-a întocmit raportul. S-a hotărât să fie tinut pe loc pentru clarificări între MJ și inițiatori. Invitați: MJ, AEP și MDRAP. A apărut OUG nr.12/2014 cuprinde prevederi similare. Se poate respinge PLx 571/2010 dacă se aprobă OUG nr.12/2014.
6. PLx 275/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative-teritoriale
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 9.09.2013 Raport 17.09.2013 Inițiator: Guvernul României. Invitat: MF și ANAF. Senatul a adoptat inițiativa legislativă.Comun cu Comisia de administratie. S-a primit raport preliminar de adoptare fără amendamente.
7. PLx 292/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 17.09.2013 Raport 8.10.2013 Inițiatori: dep. sen. - UDMR: Antal István, Bónis István, Borbély László, Cseke Attila-Zoltán, Erdei Dolóczki István, Fejér László-Ődőn, Kelemen Atilla-Béla-László, Kelemen Hunor, Kerekes Károly, Kereskényi Gábor, Korodi Attila, Markó Attila-Gabor, Márton Árpád-Francisc, Máté András-Levente, Moldovan Iosif, Molnar Zsolt, Seres Dénes, Szabó Ödön
senatori - UDMR: Biró Rozalia Ibolya, Klarik Laszlo Attila, Laszlo Attila, Markó Béla, Olosz Gergely, Pataki Csaba, Tanczos Barna, Vegh Alexandru, Verestóy Attila
Invitați: Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte, ANRP, MF și MJ. Guvernul nu susține. Respinsă de Senat. ANRP nu susține.
8. PLx 251/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 5.05.2014 Raport 9.06.2014 Inițiatori: dep. sen.- neafiliați: Negruț Clement, Stoica Mihaela, Tomac Eugen, Vreme Valerian, PDL: Lubanovici Mircea, PSD: Croitoru Cătălin, Filip Petru, PNL: Neagu Nicolae, Păran Dorin, Popa Mihaela, PDL: Ariton Ion, Badea Viorel Riceard, Dincă Mărinică, Igaș Traian Constantin, Isăilă Marius Ovidiu, Popa Nicolae-Vlad, Tișe Alin Păunel, PP-DD: Bujor Dumitru Marcel, Iovescu Ioan
Invitat: MJ și Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Senatul - adoptat tacit. Nu avem pdv de la Guvern.
9. PLx 183/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 14.04.2014 Raport 24.04.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitați: AEP, MDRAP, MFP, MAE și SGG. Senatul - adoptat. Retrimis de la plen pentru raport suplimentar.
10. PLx 284/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori: 13 deputati senatori, din care:deputati - neafiliați: Geantă Florian Daniel, PSD: Birchall Ana, Căprar Dorel-Gheorghe, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Petrea Dorin Silviu, Podașcă Gabriela-Maria, Tîlvăr Angel, PNL: Marcu Nicu, Teju Sorin, Zamfir Daniel-Cătălin, PP-DD: Burlacu Ștefan, Fenechiu Cătălin-Daniel, Drăgușanu Vasile-Cătălin
Invitat: AEP, MJ, MAE Senatul a respins. Guvernul nu susține.
11. PLx 306/2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori: 88 deputati senatori. Invitați: SGG, MJ și MDRP Comun cu Comisia pentru administrație. Senatul a respins. Guvernul nu susține. S-a primit rap. prel. de respingere de la Com. de adm.
12. PLx 317/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică
-consilier Paul Șerban
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori:dep. sen.- PSD: Ciofu Tamara-Dorina, Cosma Vlad-Alexandru, Dolineaschi Andrei, Ștefănescu Elena Cătălina
Invitat: SGG. Comun cu Comisia pentru administrație. Senatul a respins. Guvernul nu susține. CL aviz negativ. S-a primit rap. prel. de respingere de la Com. de adm.
13. PLx 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 8.09.2014 Raport 17.09.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: SGG Senatul a adoptat. Comun cu Comisia de administrație.
14. PLx 398/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 8.09.2014 Raport 23.09.2014 Inițiatori: 45 de deputati senatori,
Invitat: MDRAP, MJ Senatul a respins. Guvernul nu susține. Comun cu Comisia de administrație.
15. PLx 433/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată
- consilier:Paul Serban
Cameră decizională 16.09.2014 Raport 2.10.2014 Initiator: dep.- PSD: Diaconu Mihai-Bogdan
Invitat: MJ, ANC, MAE Senatul a respins. Guvernul nu sustine adoptarea.
16. PLx 439/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- consilier: Paul Șerban
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 22.09.2014 Raport 6.10.2014 Inițiator: sen. Haralambie Vochițoiu Nu avem pdv de la Guvern Invitati: MDRAP, MJ
17. PLx 868/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră
decizională
10.12.2007 Raport 14.02.2008 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1815/19.07.2007, precum și cu adresa nr.629/DRP din 12.02.2009 nu susține. Comun cu Comisia pentru învățământ. S-a primit raport preliminar de adoptare.
18. PLx 253/2014 Propunere legislativă pentru modficarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 5.05.2014 Raport 9.06.2014 Inițiator:deputat- PSD: Cosma Vlad-Alexandru
Invitat: MADR Comun cu Comisia de agricultură. Senatul - respins. Guvernul nu susține.
19. PLx 193/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb
- șef serviciu Ciprian Bucur
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 11.05.2011 Inițiator: Guvernul României. Comun cu Comisia de industrii. Invitati: ANCPI S-a primit rap. prel. de adoptare
20. PLx 121/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
- șef serviciu Ciprian Bucur
Cameră decizională 17.03.2014 26.03.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: MJ Senatul - adoptat.
21. PLx 305/2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- șef serviciu Ciprian Bucur
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori:14 deputați, din care:- PNL: Alexe Costel, Andronache Gabriel, Anușca Roxana-Florentina, Băișanu Ștefan-Alexandru, Cupșa Ioan, Dolha Mircea, Dumbrăvanu Paul, Gavrilescu Grațiela Leocadia, Gorghiu Alina-Ștefania, Horga Vasile, Nicolescu Theodor-Cătălin, Oros Nechita-Adrian, Simedru Dan Coriolan, Taloș Gheorghe-Mirel
Invitat: MJ Senatul a respins. Guvernul nu susține.
22. PLx 424/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România
- consilier: Alina Grigorescu
Cameră decizională 16.09.2014 Raport 2.10.2014 Inițiatori: 40 dep. sen. Invitat: Senatul a respins. Nu avem pdv de la Guvern.
23. PLx 304/2014 Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal
- consilier Alina Grigorescu
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori: 14 deputați, din care:- Alexe Costel, Andronache Gabriel, Anușca Roxana-Florentina, Băișanu Ștefan-Alexandru, Cupșa Ioan, Dolha Mircea, Dumbrăvanu Paul, Gavrilescu Grațiela Leocadia, Gorghiu Alina-Ștefania, Horga Vasile, Nicolescu Theodor-Cătălin, Simedru Dan Coriolan, Taloș Gheorghe-Mirel, Ursărescu Dorinel
Invitat: MJ, MAI Comun cu Comisia pentru tehnologia informației.-S-a primit rap. preliminar de respingere de la Comisia pentru tehnologia informațiilor. Senatul a respins. Guvernul nu susține.
24. PLx 309/2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
- consilier Alina Grigorescu
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori:- PSD: Călin Ion, Iordache Florin, Mazilu Constantin, Popeangă Vasile, Rățoi Neculai, Vlădoiu Aurel
- PNL: Buican Cristian
Invitat: Comun cu Comisia pentru administrație. Senatul a respins. Guvernul nu susține. S-a primit raport preliminar de respingere de la Comisia pentru administratie
25. PLx 401/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001
- consilier Alina Grigorescu
Cameră decizională 8.09.2014 Raport 23.09.2014 Inițiatori: dep. sen, - PSD: Florea Daniel, Nica Nicolae-Ciprian, - PNL: Andronache Gabriel, Gorghiu Alina-Ștefania, Ispir Raluca-Cristina, Niculae Aurel, Pocora Cristina-Ancuța, Surdu Raluca, Thuma Hubert Petru Ștefan, Uioreanu Elena-Ramona, - PP-DD: Adam Luminița-Pachel, Dragomir Maria, Fenechiu Cătălin-Daniel, - PC-PLR: Ciucă Liviu-Bogdan, Florea Damian
Invitat: MAE Senatul a respins. Guvernul nu susține. Comun cu Comisia pentru drepturile omului - Raport preliminar de adoptare
26. PLx 69/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.504/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
- consilier Roxana David
Cameră decizională 24.02.2014 Raport 28.02.2014 Initiator: Guvernul Romaniei. Invitați: MJ, MMFPSV și UNJR. Senatul - adoptat. Comun cu Comisia de munca.
27. PLx 96/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
- consilier Roxana Zegrean
Cameră decizională 3.03.2014 Raport 17.03.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitați:MJ și MAI. Senatul - adoptat.
28. PLx 360/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- consilier:Roxana zegrean
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Raport 29.09.2014 Initiator:dep. PSD :Mocioalca Ion, Weber Mihai, Dobre Mircea, dep. PNL Bordeianu Dan și dep. UNPR Răducanu Ion Nu avem pdv de la Guvern Invitati: MJ, CSM, MP
29. PLx 362/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată cu modificările și completarile ulterioare
- consilier: Roxana Zegrean
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Raport 29.09.2014 Initiator: dep Eugen Nicolicea Nu avem pdv de la Guvern Invitati:MJ, CSM, MP
30. PLx 142/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventive, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionari a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 31.03.2014 Raport 10.04.2014 Inițiator:Guvernul României. Invitat: MJ. Senatul - adoptat
31. PLx 295/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori: 37 deputati senatori
Invitați: Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor. Comun cu Comisia de cultură. Senatul a adoptat. Guvernul nu susține. S-a primit rap. Preliminar de respingere de la Comisia de Cultură.
32. PLx 442/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- consilier:Roxana Zegrean
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Economică Com. Industrii 26.09.2014
33. PLx 440/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- consilier:Alexandra Mușat
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Administrație 26.09.2014
34. PLx 445/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- consilier:Alexandra Mușat
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 29.09.2014
35. PLx 451/2014 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- consilier:Alexandra Mușat
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 29.09.2014
36. PLx 452/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
- consilier:Alexandra Mușat
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 29.09.2014
37. PLx 447/2014 Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor
- consilier: Roxana David
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 29.09.2014
38. PLx 450/2014 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- consilier:Roxana David
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 29.09.2014
39. PLx 404/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi
- consilier:Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 15.09.2014
40. PLx 407/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii
- consilier:Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 15.09.2014
41. PLx 449/2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată
- consilierr:Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație 29.09.2014
42. PLx 441/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Oronanței de urgență a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
- consilier:Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 26.09.2014
43. PLx 444/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
- consilier:Alina Grigorescu
Cameră decizională 22.09.2014 Raport 7.10.2014
44. PLx 448/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
- consilier Alina Grigorescu
Cameră decizională 22.09.2014 Aviz pentru Com. Politică externă 29.09.2014
45. nr.4c-11/1406 28.11.2013 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Raportul de control privind verificarea modului de formare, administrare și utilizare a fondurilor publice în procesul de restituire a proprietăților, întocmit de Curtea de Conturi a României la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. - șef serviciu Ciprian Bucur Informare
46. nr.4c-11/571/13.05.2014 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, scrisoarea domnului avocat Florian Șurghie referitoare la domnul deputat Gheorghe Nețoiu. - consilier Rodica Penescu Punct de vedere.
47. nr.4c-11/804/18.08.2014 Raportul de evaluare nr.33116/G/II/13.08.2014 privind pe Anton Marin. - consilier Denisa Popdan Informare
48. nr.4c-11/745/30.06.2014 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, scrisoarea domnului Horia Georgescu, președintele Agenței Naționale de Integritate priind punerea în aplicare a Deciziei Înaltei Curții de Casație și Justiție referitoare la domnul deputat Stoica Ștefan Bucur - consilier Paul Șerban Informare
49. nr.4c-11/944/17.09.2014 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, scrisoarea Agenției Naționale de Integritate prin care transmite, spre informare, raportul de evaluare întocmit în cazul doamnei Ileana Savu, membru în Consiliul de administrație al SRR în perioada iunie 2010 - iunie 2014. - consilier Roxana David Informare
50. nr.4c-11/945/17.09.2014 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, scrisoarea doamnei Oana Florea, director executiv al Fundației pentru Apărare Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului, prin care informează Senatul că domnul Dacian Cioloș, comisar european pe probleme de agricultură, este urmărit penal în dosarul nr.203/P/2014, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. - consilier Silvia Olaru Informare
51. nr.4c-11/989/24.09.2014 Raportul de evaluare nr.35862/G/II/17.09.2014 privind pe domnul Demeter Andras Istvan - consilier:Roxana David Informare
52. nr.4c-11/988/24.09.2014 Raportul de evaluare nr.36159/G/II/19.09.2014 privind pe domnul Gliga Vasile Gheorge -consilier: Roxana Zegrean Informare
53. nr.4c-11/967/22.09.2014 Raportul de evaluare nr.35674/G/II/17.09.2014 privind pe domnul Miculescu Ovidiu, Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune -consilier: Silvia Olaru Informare
54. nr.4c-11/954/17.09.2014 nr. BP 939 Adresa BP prin care transmite comisiei juridice Decizia nr.392 din 2 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.59 alin.(2), art.60 alin.(1) și art. 62 alin.(3) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului. -consilier: Rodica Penescu Informare
55. nr.4c-11/955/17.09.2014 nr.BP 941 Adresa BP prin care transmite comisiei juridice scrisoarea domnului deputat Vasilică Radu Costin referitoare la susținerea în calitate de profesor a unor ore și la o posibilă incompatibilitate cu statutul de deputat. -consilier: Roxana Zegrean Punct de vedere
56. nr.4c-11/956/17.09.2014 nr.BP 942 Adresa BP prin care transmite comisiei juridice informarea grupului PDL referitoare la funcțiile de conducere la comisiile permanente care îi revin ca urmare a negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare. -consilier:Florica Manole Informare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 31 martie 2020, 14:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro