Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia juridică, de disciplină și imunități

consultați: Ordinea de zi
sala: Mihai Viteazu
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 437/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- Șef serviciu:Ciprian Bucur
Cameră decizională 16.09.2014 Raport 19.09.2014 Initiator: dep. Bogdan Ciucă deputati ai grupului PSD Invitati: MJ Senatul a adoptat initiativa. Guvernul sustine adoptarea.
2. PLx 346/2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- consilier:Ina Fuiorea
Cameră decizională 24.02.2014 Raport 28.02.2014 Initiator: Guvern Raport inlocuitor Invitat:MADR
3. PLx 370/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
- consilier: Denisa Popdan
Cameră decizională 2.09.2014 Raport 18.09.2014 Inițiatori: dep. sen. - PSD: Bărbulescu Daniel-Ionuț, Moț Constantin-Stelian-Emil,- PNL: Donțu Mihai-Aurel, sen. - PSD: Andronescu Ecaterina, Anghel Adrian, Arcaș Viorel, Belacurencu Trifon, Bereanu Neculai, Chelaru Ioan, Chiriac Viorel, Coca Laurențiu Florian, Cordoș Alexandru, Croitoru Cătălin, Deneș Ioan, Donțu Ovidiu Liviu, Dumitrescu Cristian-Sorin, Federovici Doina Elena, Fifor Mihai-Viorel, Firea Gabriela, Lazăr Sorin Constantin, Mitu Augustin Constantin, Mocanu Victor, Moga Nicolae, Mohanu Nicolae, Oprea Stefan Radu, Pavel Marian, Pop Gheorghe, Pop Liviu-Marian, Rotaru Ion, Saghian Gheorghe, Savu Daniel, Severin Georgică, Stuparu Timotei, Suciu Matei, Vâlcov Darius Bogdan, PNL: Grigoraș Viorel
Invitați: Senatul a adoptat. Guvernul nu sustine adoptarea Comun cu Comisia de buget, finante si banci a transmis un raport de adoptare
4. PLx 131/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
- consilier:Rodica Penescu
Cameră decizională 25.03.2014 Raport 3.04.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: Senatul - adoptat. Comun cu Comisia de apărare. S-a primit raport preliminar de adoptare de la Comisia de apărare.
5. PLx 353/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
- consilier: Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Aviz pentru Com. Învățământ 23.09.2014
6. PLx 354/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educației naționale nr.1/2011
- consilier:Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Aviz pentru Com. Învățământ 23.09.2014
7. PLx 361/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
- consilier: Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 16.09.2014 Aviz pentru Com. Învățământ 23.09.2014
8. PLx 382/2014 Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro "
- consilier:Florica Manole
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Tehnologia informației 15.09.2014
9. PLx 399/2014 Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România
- consilier:Rodica Penescu
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Cultură 15.09.2014
10. PLx 404/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi
- consilier:Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 15.09.2014
11. PLx 407/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii
- consilier: Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 15.09.2014
12. PLx 416/2014 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
- consilier: Silvia Olaru
Prima Cameră TAC: 30.10.2014 16.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 19.09.2014
13. PLx 417/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014
- consilier:Alina Grigorescu
Prima Cameră TAC: 30.10.2014 16.09.2014 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Apărare 19.09.2014
14. PLx 419/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
- consilier:Silvia Olaru
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 22.09.2014
15. PLx 420/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
- consilier: Roxana Zegrean
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Apărare 22.09.2014
16. PLx 421/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale
- consilier: Silvia Olaru
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 22.09.2014
17. PLx 425/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- consilier:Florica Manole
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. buget si Com. Sănătate 22.09.2014
18. PLx 426/2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalității de șanse între femei și bărbați
- consilier:Roxana David
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Egalitatea de șanse 24.09.2014
19. PLx 427/2014 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii slovace
- consilier:Alexandra Musat
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Cultură 24.09.2014
20. PLx 428/2014 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii cehe
- consilier:Alexandra Musat
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Cultură 24.09.2014
21. PLx 429/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- consilier:Florica Manole
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Sănătate 24.09.2014
22. PLx 430/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- consilier:Rodica Penescu
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Apărare 24.09.2014
23. PLx 432/2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
- consilier:Florica Manole
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com. Sănătate 24.09.2014
24. PLx 435/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
- consilier:Roxana Zegrean
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com Sănătate 19.09.2014
25. PLx 436/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
- consilier:Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 16.09.2014 Aviz pentru Com.agr. și Com. de mediu 19.09.2014
26. PLx 438/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014
- consilier: Rodica Penescu
Cameră decizională 19.09.2014 Aviz pentru Com. de învățământ 19.09.2014
27. PLx 434/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
- consilier: Rodica Penescu
Cameră decizională 17.09.2014 Aviz pentru Com. Învățământ 19.09.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 31 martie 2020, 14:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro