Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia juridică, de disciplină și imunități

consultați: Ordinea de zi
sala: Mihai Viteazu
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 363/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curții Constituționale nr.53/2011, 54/2011 și 738/2012
- consilier Silvia Olaru
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 2.09.2014 Raport 8.09.2014 Inițiator:- PSD: Nicolicea Eugen. Nu avem pdv de la Guvern.
2. PLx 345/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 2.07.2014 Raport Inițiatori: 131 deputati senatori Invitați: BNR și ARB. Senatul - a adoptat. Comun cu Comisia de buget.
3. PLx 351/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 27.09.2014 2.09.2014 Raport 10.09.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: Avocatul Poporului.
4. PLx 392/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală
- consilier Paul Șerban
Prima Cameră TAC: 1.10.2014 8.09.2014 Raport 17.09.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: MDRAP, MAI. Comun cu Comisia de administrație.
5. PLx 383/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
- consilier Roxana Zegrean
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Economică 15.09.2014
6. PLx 384/2014 Propunere legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 15.09.2014
7. PLx 385/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
- consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Apărare 15.09.2014
8. PLx 387/2014 Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de imptranță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Industrii 15.09.2014
9. PLx 388/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 15.09.2014
10. PLx 394/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Sănătate 12.09.2014
11. PLx 382/2014 Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro "
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Tehnologia informației 15.09.2014
12. PLx 395/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru 12.09.2014
13. PLx 396/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 12.09.2014
14. PLx 397/2014 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România
- consilier Alina Grigorescu
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 15.09.2014
15. PLx 399/2014 Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România
- consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Cultură 15.09.2014
16. PLx 400/2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială
- consilier Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 15.09.2014
17. PLx 406/2014 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012
- consilier Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 15.09.2014
18. PLx 407/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii
- consilier Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 15.09.2014
19. PLx 408/2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc
- consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Cultură 15.09.2014
20. PLx 409/2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE
-consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Învățământ Com. Cultură 15.09.2014
21. PLx 372/2014 Propunere legislativă pentru completarea lit.b) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație 15.09.2014
22. PLx 402/2014 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- consilier Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 15.09.2014
23. PLx 404/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi
- consilier Roxana David
Cameră decizională 8.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 15.09.2014
24. PLx 358/2014 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013
- consilier Denisa Popdan
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 2.09.2014 Aviz pentru Com. Sănătate 8.09.2014
25. PLx 410/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014
- șef serviciu Ciprian Bucur
Prima Cameră TAC: 23.10.2014 9.09.2014 Aviz pentru Com. Apărare 15.09.2014
26. PLx 335/2014 Proiect de Lege privind economia socială
- șef serviciu Ciprian Bucur
Cameră decizională 23.06.2014 Aviz pentru Com. Economică Com. Industrii Com. Muncă 30.06.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 30 martie 2020, 11:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro