Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia juridică, de disciplină și imunități

consultați: Ordinea de zi
sala: Mihai Viteazu
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 363/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curții Constituționale nr.53/2011, 54/2011 și 738/2012
- consilier Silvia Olaru
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 2.09.2014 Raport 8.09.2014 Inițiator:- PSD: Nicolicea Eugen. Nu avem pdv de la Guvern.
2. PLx 445/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 19.03.2013 Raport 2.04.2013 Inițiator: Guvernul României. Invitați: ANPC și MFP. Retrimis de la plen pentru raport suplimentar. Comun cu Comisia de industrii.Comisia pntru industrii a transmir raport preliminar de adoptare.
3. PLx 125/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public și, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " în administrarea Băncii Naționale a României
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 7.05.2013 Raport 28.05.2013 Inițiator: Guvernul României. Senatul a adoptat proiectul. Comun cu Comisia pentru administratie. Nu avem raport preliminar de la Comisia pentru administrație. Invitați: BNR și SGG.
4. PLx 749/2010 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 10.06.2013 Raport 24.06.2013 Inițiatori: dep.- PD-L: Călian Petru, Tabără Valeriu, - PSD: Lup Silvestru Mircea, - UDMR: Máté András-Levente
Retrimis de la plen pentru rap. suplimentar. S-a primit rap. preliminar de la Comisia de agricultură. S-a primit raport preliminar de respingere de la Comisia de agricultura.
5. PLx 292/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 17.09.2013 Raport 8.10.2013 Inițiatori: dep. sen. - UDMR: Antal István, Bónis István, Borbély László, Cseke Attila-Zoltán, Erdei Dolóczki István, Fejér László-Odon, Kelemen Atilla-Béla-László, Kelemen Hunor, Kerekes Károly, Kereskényi Gábor, Korodi Attila, Markó Attila-Gabor, Márton Árpád-Francisc, Máté András-Levente, Moldovan Iosif, Molnar Zsolt, Seres Dénes, Szabó Ödön
senatori - UDMR: Biró Rozalia Ibolya, Klarik Laszlo Attila, Laszlo Attila, Markó Béla, Olosz Gergely, Pataki Csaba, Tanczos Barna, Vegh Alexandru, Verestóy Attila
Invitați: Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte, ANRP, MF și MJ. Guvernul nu susține. Respinsă de Senat. ANRP nu susține.
6. PLx 539/2013 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- șef serviciu Ciprian Bucur
Cameră decizională 2.12.2013 Raport 12.12.2013 Inițiator: Guvernul României. Invitat: MJ. Comun cu Comisia de politică economică. Senatul - a respins.
7. PLx 139/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 13.05.2013 Raport 30.05.2013 Inițiator: deputat- UDMR: Kerekes Károly
Senatul: respins. Guvern - negativ. S-a primit punct de vedere negativ pe amendamentele UDMR.
8. PLx 672/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori
- consilier Roxana David
Cameră decizională 23.12.2013 Raport 27.02.2014 Inițiatori:dep. sen.- PSD: Adăscăliței Constantin, Babuș Radu, Cristea Aurelia, Dîrzu Ioan, Dobre Mircea-Titus, Emacu Gheorghe, Enache Marian, Florea Daniel, Iacoban Sorin-Avram, Iordache Florin, Nichita Cristina, Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Petrea Dorin Silviu, Răducanu Ion, Steriu Valeriu-Andrei, Sturzu Mihai-Răzvan, Tabugan Ion, Tiuch Cătălin
Invitați:MJ și ARB. Senatul - adoptat. Guvernul nu susține.
9. PLx 100/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea ne.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014 Inițiatori:dep. sen. - PSD: Ioniță Dan Aurel
sen.- PNL: Luchian Ion, Miron Vasilica Steliana, - PDL: Marian Dan Mihai, Oprea Dumitru, Pașcan Emil Marius, Popa Nicolae-Vlad, Tișe Alin Păunel, Volosevici Andrei-Liviu
Invitat: Guvernul sustine. Senatul - adoptat.
10. PLx 131/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
- consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 25.03.2014 Raport 3.04.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: Senatul - adoptat. Comun cu Comisia de apărare. S-a primit raport preliminar de adoptare de la Comisia de apărare.
11. PLx 135/2014 Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 25.03.2014 Raport 17.04.2014 Inițiator:senator- PNL: Ghișe Ioan Invitat: Senatul - respins. S-a primit pdv. negativ de la Guvern. Comun cu Comisia de buget. S-a primit raport de respingere.
12. PLx 194/2014 Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de "Martir și Erou al Națiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viață închinată și jertfită spre propășirea neamului românesc
- consilier Roxana Zegrean
Cameră decizională 14.04.2014 Raport 30.04.2014 Inițiatori: sen. - PNL: Antonescu George Crin Laurențiu, Atanasiu Teodor
Invitat:Ministerul Culturii. Senatul - a adoptat. Comun cu Comisia pentru cultură. Guvernul susține.
13. PLx 226/2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Consilului Județean Botoșani
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 28.04.2014 Raport 15.05.2014 Inițiatori:dep. sen.- PNL: Anușca Roxana-Florentina, Chirteș Ioan-Cristian, Dolha Nechita-Stelian, Gireadă Dumitru-Verginel, Niculae Aurel, Săpunaru Nini, Scarlat George, Surugiu Iulian-Radu, Șoptică Costel, Teju Sorin
Invitat: Senatul - a respins. Nu avem pdv. de la Guvern.Comun cu Comisia de agricultură. Raport preliminar de respingere de la agricultură.
14. PLx 250/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
- consilier Denisa Popdan
Cameră decizională 5.05.2014 Raport 9.06.2014 Inițiatori: dep.sen. - PSD: Ciocan Dan, Itu Cornel, Stănescu Alexandru
sen.- PSD: Andronescu Ecaterina, Arcaș Viorel, Bădălău Niculae, Belacurencu Trifon, Bereanu Neculai, Bumbu Octavian-Liviu, Butnaru Florinel, Butunoi Ionel Daniel, Coca Laurențiu Florian, Coste Marius, Donțu Ovidiu Liviu, Dumitrescu Cristian-Sorin, Duruț Aurel, Federovici Doina Elena, Firea Gabriela, Ioniță Dan Aurel, Lazăr Sorin Constantin, Mutu Gabriel, Pop Gheorghe, Rotaru Ion, Savu Daniel, Sârbu Ilie, Toma Ion, Valeca Șerban Constantin, - PNL: Cotescu Marin-Adrănel, Iliescu Lucian, Mora Akos-Daniel, Păran Dorin
Invitat: Comun cu Comisia de industrii. Senatul - a adoptat. Guvernul susține.
15. PLx 251/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 5.05.2014 Raport 9.06.2014 Inițiatori: dep. sen.- neafiliați: Negruț Clement, Stoica Mihaela, Tomac Eugen, Vreme Valerian, PDL: Lubanovici Mircea, PSD: Croitoru Cătălin, Filip Petru, PNL: Neagu Nicolae, Păran Dorin, Popa Mihaela, PDL: Ariton Ion, Badea Viorel Riceard, Dincă Mărinică, Igaș Traian Constantin, Isăilă Marius Ovidiu, Popa Nicolae-Vlad, Tișe Alin Păunel, PP-DD: Bujor Dumitru Marcel, Iovescu Ioan
Invitat: MJ și Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Senatul - adoptat tacit. Nu avem pdv de la Guvern.
16. PLx 185/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 2.06.2014 Raport 5.06.2014 Reexaminare la solicitarea Președintelui României. Invitat: Comun cu Comisia de industrii. Senatul a adoptat. Raport preliminar de adoptare a legii.
17. PLx 306/2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiatori: 88 deputati senatori. Invitați: SGG, MJ și MDRP Comun cu Comisia pentru administrație. Senatul a respins. Guvernul nu susține.
18. PLx 324/2014 Propunere legislativă privind localitatea Pungesti
- consilier Alina Grigorescu
Cameră decizională Inițiator: dep.- neafiliați: Cernea Remus-Florinel
Invitat: Senatul a respins. CL aviz negativ. Nu avem pdv de la Guvern.
19. PLx 333/2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 23.06.2014 Raport 18.09.2014 Inițiator: dep. Cernea Remus-Florinel
Invitat: Senatul a respins. CL avi negativ. Nu avem pdv de la Guvern.
20. PLx 340/2014 Proiect de Lege pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție
- șef serviciu Ciprian Bucur
Prima Cameră TAC: 7.10.2014 23.06.2014 Raport 4.09.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitați: MJ și Ministerul Public.
21. PLx 337/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 2.07.2014 Raport Inițiatori:dep. sen, PSD: Bogdan Gheorghe-Dănuț, Drăghici Sonia-Maria, Roman Ioan Sorin, PNL: Cherecheș Florica, Costin Gheorghe, Oros Nechita-Adrian, PDL: Laza-Matiuța Liviu, UDMR: Cseke Attila-Zoltán, Kereskényi Gábor, Szabó Ödön, Mino.: Merka Adrian-Miroslav
sen. PSD: Bodog Florian Dorel, PNL: Bodea Cristian Petru, Boeriu Valeriu-Victor, PDL: Ghilea Găvrilă, UDMR: Biró Rozalia Ibolya, Klarik Laszlo Attila, Pataki Csaba. Invitați: Senatul - a adoptat. Comun cu Comisia de buget.
22. PLx 345/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 2.07.2014 Raport Inițiatori: 131 deputati senatori Invitați: Senatul - a adoptat. Comun cu Comisia de buget.
23. PLx 868/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră
decizională
10.12.2007 Raport 14.02.2008 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1815/19.07.2007, precum și cu adresa nr.629/DRP din 12.02.2009 nu susține. Comun cu Comisia pentru învățământ. S-a primit raport preliminar de adoptare.
24. PLx 14/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 11.09.2012 Raport 2.10.2012 Inițiator: dep.- PD-L: Stavrositu Maria
Senatul a adoptat inițiativa legislativă. Guvernul din 2012 a emis pct. de vedere de susținere cu rezerve.Retrimis de la plen pentru rap. suplimentar. - are rap. inițial de respingere. Invitat: Ministerul Educației.
25. PLx 22/2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
- consilier Paul Șerban
Cameră decizională 11.09.2012 Raport 2.10.2012 Inițiatori: dep. și sen.- PD-L: Arion Viorel, Blaga Iosif Veniamin, Chircu Doinița-Mariana, Göndör Marius-Sorin, Mustea-Șerban Răzvan, Spînu Teodor-Marius, Turcan Raluca
sen. - PD-L: Filip Petru, Hărdău Mihail, Pereș Alexandru
Senatul a respins inițiativa legislativă. Guvernul susține inițiativa legislativă cu rezerve. Retrimis de la plen pentru rap. suplimentar. - are rap. inițial de respingere. Invitat: Ministerul Educației.
26. PLx 351/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 27.09.2014 2.09.2014 Raport 10.09.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: Avocatul Poporului.
27. PLx 346/2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 18.11.2013 Raport 28.02.2014 Inițiator: Guvernul României. Invitat: Ministerul Agriculturii.
28. PLx 331/2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
- consilier Paul Șerban
Prima Cameră TAC: 7.10.2014 23.06.2014 Aviz pentru Com. Administrație 1.09.2014
29. PLx 332/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 23.06.2014 Aviz pentru Com. Industrii 8.09.2014
30. PLx 336/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- consilier Roxana David
Cameră decizională 23.06.2014 Aviz pentru Com. Muncă 8.09.2014
31. PLx 338/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 23.06.2014 Aviz pentru Com. Administrație 8.09.2014
32. PLx 339/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
- consilier Alina Grigorescu
Cameră decizională 23.06.2014 Aviz pentru Com. Apărare Com. Politică externă 8.09.2014
33. PLx 344/2014 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Națională a Ambulanței din România
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 23.06.2014 Aviz pentru Com. Sănătate 8.09.2014
34. PLx 366/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 8.09.2014
35. PLx 377/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorului
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Agricultură 15.09.2014
36. PLx 378/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 -Codul Silvic
- consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 15.09.2014
37. PLx 381/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Sănătate 10.09.2014
38. PLx 369/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
- consilier Florica Manole
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Industrii 5.09.2014
39. PLx 368/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 8.09.2014
40. PLx 367/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 8.09.2014
41. PLx 374/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 15.09.2014
42. PLx 373/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 15.09.2014
43. PLx 372/2014 Propunere legislativă pentru completarea lit.b) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație 15.09.2014
44. PLx 375/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
- consilier Alexandra Mușat
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 15.09.2014
45. PLx 327/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr.1/2011 a educației naționale
- consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 7.10.2014 2.09.2014 Aviz pentru Com. Învățământ 8.09.2014
46. PLx 328/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată
- consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 7.10.2014 2.09.2014 Aviz pentru Com. Învățământ 8.09.2014
47. PLx 330/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
- consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 7.10.2014 2.09.2014 Aviz pentru Com. Apărare 8.09.2014
48. PLx 352/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
- consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 29.09.2014 2.09.2014 Aviz pentru
49. PLx 356/2014 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007
- consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 15.10.2014 2.09.2014 Aviz pentru Com. Apărare 8.09.2014
50. PLx 364/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Administrație
51. PLx 365/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
- consilier Silvia Olaru
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Buget 8.09.2014
52. PLx 389/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și complearea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prcum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului
- consilier Roxana David
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 5.09.2014
53. PLx 390/2014 Proiect de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
- consilier Roxana David
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Muncă 5.09.2014
54. nr.4c-11/265/14.03.2014 Raportul de evaluare nr.10364/G/II/12.03.2014 privind pe Șcheau Ion. - consilier Iuliana Fuiorea Sesizare de la ICCJ.
55. nr.4c-11/863/3.09.2014 Raportul special al Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor copiilor privați de librtate în România. - consilier Rodica Penescu Informare
56. nr.4c-11/1406 28.11.2013 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Raportul de control privind verificarea modului de formare, administrare și utilizare a fondurilor publice în procesul de restituire a proprietăților, întocmit de Curtea de Conturi a României la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. - șef serviciu Ciprian Bucur Informare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 30 martie 2020, 11:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro