S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de  miercuri, 1 noiembrie 2006

                                                                 

Şedinţa a început la ora 11,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Lucian Augustin Bolcaş, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

Au participat: doamna Daniela Popa – vicepreşedinte; domnii Ioan Munteanu, Gheorghe Albu – secretari; Dan Ştefan Motreanu, Ioan Oltean, Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; doamna Aura Vasile – PSD, Cristian Rădulescu – PD, Horea Dorin Uioreanu– PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Constantin Tudor – Partidul Conservator, Ibram Iusein – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: doamna Cristina Pocora - secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul; domnii Mihai Unghianu şi Nicolae Sfăcăreanu - secretari generali adjuncţi; Mihai Şaptefraţi - Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor; domnul Cristian Ionescu - Departamentul Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii; Traian Chebeleu - Direcţia generală Afaceri externe; doamna Gabriela Enea - Direcţia pentru relaţii publice.

 

*

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Stimaţi colegi, din însărcinarea domnului preşedinte Bogdan Olteanu, care îşi cere scuze pentru absenţă, o să conduc eu lucrările Biroului permanent şi Comitetului liderilor. Sper că avem cvorum. Da, suntem în cvorum.

Cu privire la ordinea de zi a şedinţei Biroului permanent sunt probleme? Dacă nu sunt, trecem mai departe.

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

PUNCTUL 2

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Daţi-mi voie să fac o inversare şi să mă refer mai întâi la programul de lucru şi pe urmă la ordinea de zi.

Observaţii cu privire la programul de lucru? Vă rog.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

În fond nu aş avea observaţii faţă de programul de lucru, fac numai o constatare. În acest program de lucru este un punct care se pare că în mod deliberat se ignoră săptămână de săptămână de birourile celor trei comisii care ar trebui să dezbată proiectul de Lege a Statutului minorităţilor naţionale şi care pur şi simplu nu au şedinţă, deşi în program apare acest punct. De două săptămâni aceste trei comisii, deşi este scris în program acest punct, nu au avut şedinţă. Pur şi simplu birourile îşi permit să nici nu pună pe ordinea de zi acest proiect de lege. Este ceva ieşit din comun. Este obligatoriu acest program pentru toţi deputaţii, pentru toate birourile comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor sau este ceva aşa, facultativ, dacă vor ţin, dacă nu vor nu ţin. Eu acum nu vorbesc de comportamentul unor grupuri sau altora de a participa sau a nu participa, este dreptul lor. Eu vorbesc de comportamentul deliberat al birourilor celor trei comisii.

Sper ca săptămâna viitoare să nu se mai repete, pentru că ar fi a treia săptămână la rând în care nu se va ţine această şedinţă după care, probabil, dacă se va întâmpla acest eveniment, va trebui să propunem din nou punerea pe ordinea de zi fără raport, pentru că se pare că nu se doreşte să se facă raportul. Şi, dacă nu se doreşte, atunci îl punem pe ordinea de zi fără raport, încă o dată, pentru că termenele sunt depăşite, toate termenele posibile şi non-posibile; batem recordul.

 

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Este corect. Ideea este următoarea: aţi bătut la uşi deschise. Chiar eu am susţinut să fie înscris în programul de lucru ca punct separat. Biroul permanent a hotărât în acest mod şi, în aceste condiţii, comisiile au obligatoriu a trece pe ordinea lor de zi acest punct, care este aprobat de către Biroul permanent; dacă se pot ţine. Dacă nu se pot ţine, acestea sunt alte probleme. Problema este că, fiind pe ordinea de zi, trebuie să facă un act din care să rezulte că s-a ţinut sau nu s-a ţinut.

O să o rog pe doamna vicepreşedinte Daniela Popa, care răspunde de Comisia juridică, să informeze pe cei trei preşedinţi cu privire la această problemă şi în mod obligatoriu programul nostru de lucru să fie transpus în ordinea de zi a şedinţei comisiilor. Corect?

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Corect. Vă mulţumesc.

 

Doamna Aura Vasile:

Domnule preşedinte de şedinţă, cred că pentru joi, ţinând cont că suntem în perioada de susţinere a amendamentelor deputaţilor la Comisiile reunite de buget şi finanţe şi este un du-te – vino acolo, v-aş propune ca joi să rămână comisii şi nu plen.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Iertaţi-mă, joi, 9 noiembrie, este şedinţă comună.

 

Doamna Aura Vasile:

Vă rog să reţineţi propunerea pentru mâine.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

La ordinea de zi sunt probleme?

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Eu cred că a fost propunerea de a avea mâine comisii, deci nu plen.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Mâine, da. Alte opinii? Faţă de modul în care s-a dat votul final ş.a.m.d., vă supun la vot propunerea ca mâine să fie comisii. Membrii Biroului permanent? Unanimitate. Comitetul liderilor? Unanimitate. Deci, comisii.

Cu privire la ordinea de zi sunt probleme? Vă rog, doamna Popa.

 

Doamna Daniela Popa:

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, într-o şedinţă trecută a Birourilor permanente, dacă nu mă înşel acum două sau trei săptămâni, la sugestia liderilor grupurilor parlamentare au fost proiecte de legi cu rapoarte de respingere a căror dezbatere a fost amânată. Solicităm ca poziţia 32 să nu mai figureze cu amânarea dezbaterii şi să fie inclusă pe ordinea de zi de luni sau marţi.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Privind Codul fiscal, da?

 

Doamna Daniela Popa:

Da. Deci, să nu mai figureze cu amânarea dezbaterii, ci să fie inclus pe ordinea de zi luni-marţi.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

A fost amânată dezbaterea pentru că a fost retrimis la comisie?

 

Domnul Constantin Tudor:

Nu. La solicitarea Grupului parlamentar al Partidului Conservator.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Bun. Este solicitarea grupului parlamentar. Vă rog, domnule Popescu, vreo observaţie tehnică?

 

Domnul Gheorghe Popescu:

Să-l trecem la adoptări, înainte de respingeri?

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Nu. Rămâne la pct.32 şi se înlătură menţiunea “amânat dezbaterea”. Obiecţii? Nu sunt.

La anexe? Nu avem.

 

PUNCTUL 3

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Să vedem procedurile de urgenţă. Cele de drept nu ne interesează.

Modificarea şi completarea Legii nr.215. Iniţiatori sunt membri ai Grupului PNL.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule preşedinte, cred că ar trebui să procedăm aşa cum am făcut şi până astăzi, în sensul că nu se impune procedură de urgenţă la o asemenea lege şi, dacă vreţi, nu vreau să fac detalii cu privire la motivul acestei iniţiative legislative, pentru că s-ar transforma într-o discuţie politică. Dar nu se impune. Atunci, dacă până acum am avut un mod de lucru, trebuie să-l păstrăm şi pentru această iniţiativă, aşa că să meargă în procedură normală.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Un astfel de lucru a fost cel regulamentar de până acum. Nu am făcut nici o cutumă din aceasta. Am apreciat asupra conţinutului şi am supus la vot.

Vă rog.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Eu cred - şi ca atare voi şi vota împotriva tuturor acestor proceduri de urgenţă - că nici unul nu are o urgenţă atât de mare; aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, suntem în perioada în care probabil vom dezbate bugetul. Deci, acele proceduri, acei timpi minimi pe care îi avem în acele lucrări în comisii va trebui să elaborăm şi rapoarte şi să adoptăm proiecte de legi care sunt în pericolul de a depăşi limita maximă, să treacă cu aprobare tacită. Deci, nu propun să se aprobe astfel de proceduri de urgenţă, pentru că nu are nici o susţinere logică nici una dintre cele enumerate.

 

Din sală:

Două! La pag.10…

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Staţi! Până la pag.10… Vă rog, doamna Vasile.

 

Doamna Aura Vasile:

Mulţumesc. Susţin ce a spus colegul Marton. Cred că ar fi bine ca să luăm în considerare ceea ce este în procedură de urgenţă privind integrarea, iar pe toate celelalte, în general, să le lăsăm să meargă în mod normal în activitatea comisiilor parlamentare.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Susţine cineva procedura de urgenţă la acest proiect? Comitetul liderilor, dacă sunteţi pentru procedură de urgenţă. Cine este pentru? Nimeni.

V-aş ruga să modificaţi termenele de depunere a raportului şi a amendamentelor pentru această propunere legislativă, conform procedurii de drept comun.

Mi-aţi semnalat direct pag.10, da? Nu este obligatoriu să menţinem aceeaşi procedură. Este dreptul fiecărei Camere ca să decidă. Putea să fie numai un argument dedus din modul în care s-a dezbătut şi conţinutul dezbaterilor, dar nu ni se impune ca fiind obligatoriu.

Cererea iniţiatorilor… Eu cred că aceasta nu poate fi votată în procedură de urgenţă, pentru că are un titlu prea lung şi nu se poate citi: Modificarea art.79 din Legea nr.76 privind sistemul de asigurări pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă… Justificarea urgenţei?

Comitetul liderilor, cine este pentru procedură de urgenţă? Nimeni. Vă rog să modificaţi şi aici. Pct. II lit.B pct.1. Modificaţi termenele de depunere a raportului şi a amendamentelor.

A doua propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.1) al art.92 din Legea nr.19 privind sistemul public… Iniţiatorul este de acord să treacă în procedură de drept comun. Comitetul liderilor? De acord. Deci, şi aici procedură de drept comun.

Trei: propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar. Dacă se susţine procedura de urgenţă? Nu. Procedură de drept comun.

De celelalte iniţiative legislative am luat act.

 

 

PUNCTUL 4

Retragerea unei propuneri legislative

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

A fost înscrisă pe ordinea de zi?

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

A retras-o tocmai pentru că este în pericol de a trece tacit şi nu are referendumul. Deci, acesta este proiectul de lege.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Îmi cer scuze. Este proiectul care a fost menţionat şi luni şi pentru care s-a solicitat Comisiei pentru administraţie publică, fiindcă pe data de 2 noiembrie se împlineşte termenul constituţional de adoptare tacită, fie să întocmească raport, fie să solicite iniţiatorilor, aşa cum se angajaseră anterior, să retragă propunerea. Ei şi-au retras-o.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Nu prea e procedural…

 

Domnul Kelemen Hunor:

Domnule preşedinte, este, pentru că nu a fost depus raportul, nu a fost înscris pe ordinea de zi.

 

Domnul Ioan Oltean:

A intrat numai în dezbaterea comisiei.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Deci, nu a fost înscris pe ordinea de zi.

 

Domnul Ioan Oltean:

Nu, nu a fost înscris pe ordinea de zi.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Atunci este procedural, este corect. Am înţeles greşit că s-a înscris pe ordinea de zi. Acesta este momentul decisiv: înscrierea pe ordinea de zi.

 

PUNCTUL 5

Avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a Statului de funcţii

·     Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a Statului de funcţii (material suplimentar)

 

Domnul Ioan Munteanu:

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Vă rog.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Ştiu că l-am amânat de două ori, dacă nu mă înşel. Totuşi,    v-aş solicita o păsuire, pentru că la statul de funcţii mai este de discutat. Vă rog să mă credeţi, chiar pentru toate grupurile este necesar să-l mai revedem.

Atunci, v-aş ruga, dacă s-ar putea să fiţi de acord cu amânarea.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Cine se mai pronunţă pentru amânare? Vă rog.

 

Doamna Aura Vasile:

Domnule preşedinte, de-a lungul şedinţelor noastre au fost depuse la Biroul permanent tot felul de solicitări la diverse comisii sau grupuri parlamentare. Îmi aduc aminte că la Comisia de industrii a fost depusă o cerere pentru încă un post de consilier şi că iniţial a fost aprobată această chestiune. Nu se regăseşte în statul de funcţiuni, motiv pentru care eu aş ruga ca tot ce a trecut ca solicitări de la grupuri parlamentare sau de la comisii să le facem pacheţel şi să stea alături de statul de funcţiuni pentru a analiza şi din acest punct de vedere.

În condiţiile în care secretarul general analizează fără să ţină cont şi de ceea ce a fost solicitat de comisii sau de grupuri, cred că nu este întotdeauna oportun şi că dorim să fim participanţi la această analiză. Cer şi eu amânarea, domnule preşedinte.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Ideea este următoarea: vă pot garanta, pentru că am urmărit cu atenţie lucrările Secretariatului general din acest punct de vedere, că au fost centralizate toate propunerile care au fost aprobate de către Biroul permanent. Nu vă pot garanta însă că nu au fost şi scăpări. Aşa că o reverificare din partea fiecărui grup parlamentar este posibilă.

Vă rog, doamna secretar general.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Domnule preşedinte, toate solicitările de la comisii şi grupuri au fost prezentate Biroului permanent. Cele care au fost aprobate de Biroul permanent se regăsesc şi în statul de funcţii. Există o serie de solicitări care nu au fost aprobate de Biroul permanent pentru că, aşa cum s-au purtat discuţii, cel puţin în ultimele trei şedinţe de Biroul permanent, acest stat de funcţii este unul provizoriu sau, mă rog, care va funcţiona pe durata a circa o lună şi jumătate, maxim două luni, dacă veţi accepta ca în luna decembrie să adoptăm statul de funcţii pe 2007, în care avem posibilitatea să avem cu 94 de posturi noi, bugetate în structura fondului de salarii pe 2007, cele 94 fiind alocate în mod special comisiilor şi grupurilor parlamentare. Ele au structura diferenţiată pe consilier, expert, şofer, secretare… Acolo se regăsesc absolut toate solicitările, în toată diversitatea lor şi vor putea fi satisfăcute absolut toate doleanţele. Cel puţin aşa apreciază Secretariatul general.

De aceea, dacă îmi daţi voie, pentru că noi suntem, totuşi, rămaşi în urmă faţă de prevederile Legii nr.7, care ne solicita ca în termen de 90 de zile să se depună jurământul de către funcţionarii parlamentari, termenul fiind scadent la începutul lunii noiembrie, v-aş ruga, totuşi, să binevoiţi a aproba atât Regulamentul, cât şi Statul de funcţii, pentru că este necesar să ne aliniem şi la procedura care deja a fost parcursă de către Senat, cu amendamentul că acest stat de funcţii poate fi mult îmbunătăţit în luna decembrie.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi. Ţinând cont de precizările pe care le-a făcut doamna secretar general, îmi retrag propunerea pe care am făcut-o şi sunt de acord să procedăm aşa cum a spus dânsa.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Vă întreb dacă din punct de vedere tehnic acest stat de funcţii se poate intitula “Stat de funcţii pe anul 2006”, ca să existe garanţia că la 1 ianuarie 2007 vom fi obligaţi…

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Bineînţeles.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Vă rog.

 

Domnul Nicolae Sfăcăreanu:

Domnule preşedinte, trebuie să fie o corelare corectă între structura organizatorică, care a fost aprobată de plen şi Statul de funcţii. În acest sens, trebuie neapărat să se aprobe. De ce? Pentru că el nu depăşeşte limita. Noi avem o prevedere bugetară care nu ne dă voie să modificăm Statul de funcţii pe acest an. Deci, este corect. Avem structura organizatorică şi imediat Statul de funcţii pe acest an.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Deci, “Stat de funcţii pentru anul 2006” şi cu aceasta am rezolvat problema Statului de funcţii. Atunci, avem timp până la sfârşitul anului să colaţionăm şi să vedem dacă au intrat toate propunerile sau nu, dacă s-a scăpat ceva… Este posibil, pentru că a fost un volum mare de activitate.

În ceea ce priveşte Regulamentul de organizare şi funcţionare, probleme? Nu sunt. Este aprobat.

Urmează ca să le supunem – este un proiect de hotărâre la materialele suplimentare – proiect de hotărâre, se aprobă Regulamentul de organizare …. Se aprobă statul de funcţii prevăzut…  „pentru  anul 2006”, să se adauge aici.

Este corect redactată, propunerea mea este să o punem pentru luni, pe poziţia a doua pe ordinea de zi, după informare. Este vot deschis, aşa că nu este o problemă.

Vă rog să o treceţi pe ordinea de zi.

 

 

 

 

 

 

PUNCTUL 6

Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL privind înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL privind înfiinţarea unei comisii de anchetă parlamentară pentru analizarea modului în care Comisia mixtă SRI-CNSAS a hotărât secretizarea unor dosare ce intră sub incidenţa Legii 187.

Acum, problema este următoarea, despre ce Comisie mixtă SRI-CNSAS este vorba?  S-a constituit o comisie specială SRI-CNSAS?

 

Domnul Kelemen Hunor:

Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, a existat această comisie şi cred că există şi acum, dintre membrii Consiliului CNSAS şi dintre membrii conducerii SRI, ei au negociat şi au discutat predarea şi preluarea dosarelor din arhiva fostei securităţi, asta era comisia mixtă SRI-CNSAS, care există şi acum, şi există şi o comisie mixtă CNSAS-SIE.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Grupul PNL, susţine solicitarea?

 

Domnul Horea Dorin Uioreanu:

Grupul este de acord, de aceea am şi depus solicitarea şi o susţinem.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Rugămintea mea este, pentru Grupul PNL  ca să facă şi un proiect de hotărâre şi să ne facă o structură a acestei comisii, dacă este vorba de o alcătuire conform algoritmului sau alcătuirea cu câte un reprezentant din fiecare partid, sunt sistemele obişnuite de lucru ale Camerei Deputaţilor şi, atunci, am putea amâna discuţia pentru luni. De principiu, este corectă şi conformă regulamentului, sunt, din trei grupuri parlamentare, peste 50 de semnături, dar ne trebuie această precizare, obiectul competenţelor şi al competenţei.

Eu v-aş propune, ca sistem de lucru, câte un reprezentant din partea fiecărui grup parlamentar şi atunci, se alcătuieşte şi mai repede, şi mai operativ.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, solicitarea iniţiatorilor a fost de a se prezenta şi Birourilor reunite, întrucât este vorba de o comisie comună Cameră-Senat.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Da, Comisia  de control  a SRI este o comisie comună.

Vă mulţumesc pentru observaţie, nu am fost atent.

Atunci, o vom transmite pentru şedinţa Birourilor permanente reunite.

 

Domnul Horea Dorin Uioreanu:

Oricum, noi vom face proiectul şi îl vom trimite.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Da, să faceţi şi proiectul, ca să meargă o lucrare bună de la Cameră, să vadă toată lumea că o facem cum trebuie.

 

 

PUNCTUL 7

Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Punct de vedere al Comisiei juridice.

Nu am luat cunoştinţă de acest punct de vedere, este o problemă şi eu zic că este o problemă a Biroului permanent de a stabili, totuşi – mă rog, dacă vreţi – măcar nişte norme deontologice în activitatea noastră.

Vă propun ca să luăm cunoştinţă de acest punct de vedere şi să îl reînscriem, luni, pe ordinea de zi al Biroului permanent.

 

 

 

 

 

PUNCTUL 8

Comunicare din partea doamnei deputat Monica-Mihaela Ştirbu

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Doamna deputat Monica-Mihaela Ştirbu ne pre-avizează cu privire la o demisie.

Am luat cunoştinţă.

 

PUNCTUL 9

Punctul de vedere al Secretariatului General al Camerei Deputaţilor cu privire la solicitarea Senatului de transmitere în administrarea acestuia a unor părţi din imobilul Palatul Parlamentului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Domnii chestori, aţi văzut acest punct de vedere?

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, să fac o scurtă prezentare a subiectului.

Am primit de la Guvern, în urmă cu circa trei săptămâni, două proiecte de hotărâri elaborate de către Senat, unul prin care se solicita Guvernului restituirea la Parlament a întregului corp de clădire care este ocupat de către SPP şi trecerea acestuia în administrarea directă a Senatului, iar al doilea proiect de hotărâre urmărea trecerea în administrarea directă a Senatului a întregului areal pe care îl foloseşte în momentul de faţă Senatul.

Faţă de cele două solicitări, Guvernul a reiterat solicitarea unui punct de vedere de la Camera Deputaţilor, care are, prin secretarul general, calitatea de administrator al imobilului şi, faţă de cele două propuneri, Secretariatul General face următoarea sugestie Biroului permanent, de a admite, dintre cele două proiecte de hotărâri, pe cel prin care se solicită restituirea către Parlament a corpului de clădire pe care îl utilizează în momentul de faţă SPP-ul, cu intrarea acestuia în administrarea, ca şi restul clădirii, a Camerei Deputaţilor, pentru că, a fragmenta administrarea acestui imobil presupune o serie de costuri suplimentare, are mari implicaţii bugetare, fiindcă sunt foarte multe echipamente, utilaje şi instalaţii comune, aşa cum am mai prezentat şi anterior.

Faţă de propunerea prin care Senatul solicită trecerea în administrare a întregii suprafeţe pe care dânşii o utilizează în prezent, suntem de părere că solicitarea, care, de fapt, excede, în multe privinţe, protocolul iniţial de predare-primire dintre Cameră şi Senat, aşa cum, de altfel, specifică Senatul în adresa de înaintare la Guvern şi în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre, nu este oportună.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Vă mulţumesc pentru lămuriri, dar aş dori următorul lucru, aici. Tot ceea ce mi-aţi spus aici să fie cuprins şi în memorandum.

Memorandumul acesta a fost scris, categoric, de domnul Cristian Ionescu, care este un diplomat şi, prin omisiune, încearcă să fie politicos! Iertaţi-mi gluma!

Pentru că, memorandumul numai concluzionează – în folosinţă numai spaţiile identificate – ori, Guvernul ne cere un punct de vedere.

V-aş ruga pe domnii chestori, împreună cu Secretariatul general, să faceţi un proiect de răspuns Guvernului, pe care Biroul permanent să şi-l însuşească, cu toate motivaţia pe care judicios ne-aţi împărtăşit-o astăzi.

Se poate pentru luni sau pentru miercurea viitoare?

Pentru miercurea viitoare, un proiect de răspuns din partea Camerei Deputaţilor, asta ni se cere, asta trebuie să dăm.

Deci pentru şedinţa de miercuri, vă rog, pe ordinea de zi.

 

PUNCTUL 10

Cererea Asociaţiei Pro Democraţia

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Cererea Asociaţiei Pro Democraţia.

Doamna secretar general, ce doreşte Asociaţia Pro Democraţia?

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Asociaţia solicită un spaţiu în care să facă lansarea Cărţii albastre a democraţiei pe care am semnalat-o şi în şedinţa anterioară a Biroului permanent. Este, în fapt, o prezentare a tuturor membrilor Parlamentului din Cameră şi Senat, utilizând informaţiile care se regăsesc pe site-ul celor două Camere.

Ei solicită Camerei Deputaţilor atribuirea unei săli, în folosinţă gratuită, pentru lansarea cărţii, făcând apel şi la preşedintele Camerei, care va face oficiile de coeditor a acestei publicaţii.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Ce sală solicită sau ce sală le veţi da?

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Urmează să verificăm care dintre săli este disponibilă în ziua şi la ora solicitată, pentru că, avem destul de multe evenimente în paralel cu această acţiune.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Deci ei doresc numai o conferinţă de presă.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Da!

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

De acord!

 

 

PUNCTUL 11

Solicitare a Transparency International România

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Şi asociaţia Transparency International are o solicitare.

 

Domnul Kelemen Hunor:

Domnule vicepreşedinte, dacă-mi permiteţi, în prima scrisoare spun ce vor, după aceea, au aflat de la cineva că, dacă merg în parteneriat cu domnul preşedinte Bogdan Olteanu, atunci primesc sala gratuită. Este OK, hai să zicem, această şmecherie, dar ….abordarea interdisciplinară a fenomenelor antisociale complexe, cu privire specială asupra  cămătăriei … ar trebui să meargă la domnul Blaga. Bănuiesc că este mai interesat Ministerul de Interne, decât Parlamentul!

 

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Eu v-aş propune următorul lucru, cred că este politicos din partea noastră, pentru că este un parteneriat cu domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, să o amânăm pe luni, când va fi prezent şi domnia sa, da? Vă mulţumesc.

Trebuie să vedem dacă există acest parteneriat, dacă parteneriatul s-a făcut în calitate de preşedintele al Camerei Deputaţilor sau personal, sunt o serie de probleme şi e normal să aşteptăm.

Se amână pentru şedinţa Biroului permanent de luni

 

 

PUNCTUL 12

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1. Deplasarea în Turcia a domnilor deputaţi Petru Movilă şi Amet Aledin, 30 octombrie – 5 noiembrie 2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Deplasarea în Turcia a domnilor deputaţi Pentru Movilă şi Amet Aledin.

Obiecţii? Nu sunt. Se aprobă.

 

2. Deplasarea la Moscova a domnului deputat Miron Ignat, chestor al Camerei Deputaţilor, 3-5 noiembrie 2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Deplasarea la Moscova a domnului chestor Miron Ignat.

Obiecţii? Nu sunt. Se aprobă.

 

3. Reuniunea Comisiei prezidenţiale lărgite a Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO), Berlin, 6 noiembrie 2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Comisia prezidenţială lărgită a Adunării Uniunii Europei Occidentale, merge doamna Jipa şi domnul consilier Dulca.

Obiecţii, comentarii?

Problema este una singură, domnul Daniel Dulca este secretarul delegaţiei. Noi am hotărât că un parlamentar singur….

Rămâne aşa? Bun! Nu-i nici o problemă.

S-a aprobat.

 

4. Vizita în România a doamnei Szily Katalin, preşedintele Adunării Naţionale Ungare, Baia Mare, 10 noiembrie 2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Doamna Szily Katalin, preşedinta Adunării Naţionale Ungare, Baia Mare, 10 noiembrie 2006.

De ce la Baia Mare? Este, totuşi, o întrebare.

Vă rog, domnule ministru.

 

Domnul Traian Chebeleu::

Vă mulţumesc, domnule preşedinte, asta a fost propunere domnului preşedinte Bogdan Olteanu, ca întâlnirea să aibă loc la Baia Mare.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Perfect, nici o obiecţie, am întrebat, suntem lămuriţi!

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Este răspunsul în alineatul doi, această acţiune are caracter de reciprocitate, ca răspuns la întâlnirea care a avut loc în oraşul Niregrad.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Deci se face la acelaşi nivel, este şi diplomatic.

De acord.

 

5. Vizita oficială în România a delegaţiei parlamentare macedonene, conduse de E.S. domnul Ljubia Georgievski, preşedintele Adunării Republicii Macedonia, 12-14 noiembrie 2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Vizita oficială în România a delegaţiei parlamentare macedonene.

Cine-i primeşte pe domnii parlamentari?

Să se aprobe perioada vizitei, 12-14 noiembrie. Programul nu s-a făcut încă, când va fi programul vom decide şi cine din Biroul permanent îi va primi.

 

6. Suplimentarea cheltuielilor de deplasare pentru domnul deputat Adrian Severin la reuniunile Biroului şi Comisiei Permanente ale APCE (San Marino, 16-17 noiembrie a.c.)

Se aprobă.

 

7. Informare privind Conferinţa Preşedinţilor Comisiilor de agricultură din parlamentele statelor membre ale UE şi din Parlamentul European (Helsinki, 11-13 octombrie 2006)

S-a luat act.

 

8. Informare privind Reuniunea Consiliului Director European al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat (Bruxelles, 20 octombrie 2006)

S-a luat act.

 

 

Materiale suplimentare

 

Notă din partea GRUI

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Am luat act.

 

Domnul Cristian Rădulescu:

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. Aici pro forma este necesară o intervenţie şi o hotărâre. Grupul PD ceruse schimbarea unui membru al grupului dintr-un grup de prietenie într-altul; o rocadă făcută. După aceea, s-a văzut că trebuia să respectăm sesizarea iniţială a GRUI-ului. Avem noi o hotărâre că aşa trebuie să facem şi domnul Solcanu să ne spună dacă totul este în ordine şi iată că nu era în ordine, fiindcă unul dintre membri nu mai avea poziţia respectivă. El era plecat de la PRM, PRM ocupase poziţia de vicepreşedinte al Grupului de prietenie cu Thailanda, aşa că practic noi am făcut o rocadă aprobată de Cameră dar neregulamentară.

Atunci, ideea este să suplimentăm cu un loc - tot în cadrul unei şedinţe comune - componenţa Grupului de prietenie cu Thailanda, ca şi omul respectiv să activeze într-un grup şi după aceea să facem din nou rocada, deci să revenim.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Eu v-aş ruga ca aceste probleme tehnice să le discutaţi în prealabil direct cu domnul Solcanu.

 

Domnul Cristian Rădulescu:

Deci, să hotărâm că retrimitem la GRUI.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Da şi se va trimite la primul Birou permanent comun.

 

Suplimentare cheltuieli de cazare

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Sunt obiecţii? Nu sunt.

Am o scrisoare personală: “Avem onoarea de a vă prezenta instalaţii multimedia pentru noul Centru de informare şi vizită a Parlamentului austriac”… Vă rog să vă uitaţi la poze. Domnii chestori de specialitate să aprecieze.

Mai avem ceva?

 

Memorandum-intern de la Secretariatul general

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Se solicită avizul Biroului permanent pentru eliberarea din funcţie a domnului Traian Vasile Chebeleu din funcţia de director general şi a domnului Dragoş Constantin Conovaru din funcţia de şef de departament şi avizul conform pentru numirea în funcţiile de şef de departament şi director general a domnului Mugur Buje şi Istvan Jakab. Avem curriculum-vitae.

Vă ascult, doamna secretar general.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, în final aş vrea să revin şi la materialul anterior, dar referitor la acest punct în primul rând aş dori să exprim caldele mele şi sincerele mulţumiri pentru întreaga colaborare pe care am avut-o în acest an cu domnul director Chebeleu. Dacă există aceste recomandări, ele sunt justificate prin faptul că se doreşte ca activitatea de relaţii externe a Camerei Deputaţilor să fie impulsionată şi să aibă o abordare mai modernă şi din perspectiva integrării. Domnul Buje a fost recomandat ca un specialist în afaceri externe. Este în momentul de faţă angajat la Ministerul Afacerilor Externe şi are o îndelungă experienţă acolo.

În ceea ce priveşte a doua recomandare pentru Departamentul economic, domnul Conovaru, care a fost numit tot de către Biroul permanent în luna iulie, atunci când s-a constituit acest departament prin reunirea tuturor structurilor din cadrul serviciilor care au activităţi cu profil economic, a fost o propunere temporară, dacă vreţi, pentru că trebuia ca această structură să fie coordonată.

În acest moment avem propunerea ca domnul Istvan Jakab, care a fost secretar de stat la Ministerul de Finanţe să preia acest post şi cred că experienţa pe care dânsul a avut-o inclusiv la Ministerul de Finanţe ne va fi de mare folos şi din perspectiva relaţionării instituţiei noastre cu Ministerul de Finanţe, a coordonării întregii politici economice a serviciilor Camerei.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Şi această încetare de activitate pe ce temei se va face?

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Pe cel pe care vi l-am precizat, este vorba de prevederea care se regăseşte şi în Regulamentul de funcţionare a Camerei Deputaţilor: şefii direcţiilor generale şi departamentelor sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie la propunerea secretarului general, cu avizul conform al Biroului permanent.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Sigur că explicaţia este de bun simţ şi o înţelegem, dar cred că nu dinamizarea activităţii… Trebuiau schimbaţi cei doi şi cu aceasta trebuie închis subiectul. (Domnul Traian Chebeleu intenţionează să părăsească sala de şedinţe)

 

Doamna Aura Vasile:

Văd în acest moment un gest… Voiam să ştiu dacă domnul Chebeleu a cunoscut acest memorandum pe care dumneavoastră l-aţi înaintat Biroului permanent.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

V-aş ruga, domnule ambasador, să rămâneţi.

 

Doamna Aura Vasile:

Pentru că acest gest îmi induce faptul că dânsului nu i s-a spus nimic şi nu cred că mulţumirile dumneavoastră de la începutul prezentării materialului cu faptul că nu aţi adus la cunoaştere… Sunt emoţionată pentru că este vorba,  totuşi, de o carieră de om şi de o activitate care a fost făcută totdeauna în sprijinul României şi cred eu că ar fi trebuit să se discute cu dânsul înainte şi dânsul să-şi fi exprimat o opţiune şi pe urmă dumneavoastră să faceţi un material către Biroul permanent.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Nu ştiu ce proceduri trebuiau urmate sau au fost urmate, dar pentru mine este o surpriză. Ni se prezintă la Biroul permanent ca un material suplimentar.

Vă rog.

 

Domnul Miron Ignat:

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu am primit acest material, l-am studiat şi aş dori să adresez o întrebare doamnei secretar general: dacă domnul ambasador Traian Vasile Chebeleu va primi o altă însărcinare în cadrul Parlamentului sau pur şi simplu va fi eliberat.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Pot să răspund, domnule preşedinte? La ambele chestiuni ridicate, am ţinut să-l informez pe domnul ambasador Chebeleu cu circa o lună în urmă că există o propunere susţinută de către Grupul parlamentar al Partidului Democrat în acest sens, pentru numirea unei persoane care să preia conducerea acestei direcţii generale de afaceri externe.

De asemenea, i-am propus domnului ambasador Chebeleu să nu se pensioneze încă, deşi dânsul are vârsta necesară pentru pensionare, şi să continuăm colaborarea în cadrul structurilor serviciilor Camerei Deputaţilor. Noi am fi încântaţi ca dânsul să colaboreze fie la cabinetul secretarului general, în calitate de consilier, fie în cadrul unui serviciu nou înfiinţat de formare profesională, pe care dânsul ar putea să-l gestioneze alături de alţi consilieri ai noştri, în educarea şi formarea profesională a staff-ului din Parlament în materie de diplomaţie şi relaţii externe.

 

Domnul Miron Ignat:

Domnule preşedinte, vă rog să-mi permiteţi să continui, pentru că întâi am pus o întrebare. În calitate de chestor, printre atribuţiile mele mi-a fost repartizată şi Direcţia de protocol. Ţin să menţionez că am colaborat nu bine, ci excepţional cu domnul ambasador Chebeleu şi îmi exprim o insatisfacţie că domnia sa este înlocuit din acest post. Vă mulţumesc.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Nu este înlocuit, este o propunere de înlocuire.

Eu vă fac o propunere absolut formală, pentru a vedea care este situaţia acestor eliberări din funcţie şi mai ales pentru a-i cunoaşte pe cei doi propuşi, să le citim curriculum-vitae: să amânăm pentru luni acest memorandum. Nu comportă urgenţă. Şi să vă mărturisesc cu microfonul deschis, să se consemneze în stenogramă: nu aş vrea să se ia o asemenea hotărâre sub preşedinţia mea. Mi-ar fi ruşine. Vă mulţumesc.

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi. Eu v-aş ruga să supuneţi la vot, domnule preşedinte, memorandumul respectiv. Nu cred că sunt nişte elemente care să justifice o amânare. Am citit fiecare cele două CV-uri şi din punctul meu de vedere astăzi ne putem pronunţa şi v-aş ruga să supuneţi la vot acest lucru.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dacă nu aţi vedea că este vorba despre două probleme (acum vorbesc liniştit, ca preşedinte de şedinţă; nu este vorba de o dedublare, ci de o limitare a posibilităţilor de exprimare).

Sunt două probleme legate, o problemă de eliberare din funcţie şi o problemă de aviz conform pentru două persoane pe care nu le cunoaştem. Poate ar trebui să le şi vedem, nu?

 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule preşedinte, noi am mai dat asemenea avize şi asemenea hotărâri fără ca persoanele respective să fie prezente  şi nici nu cred că trebuie să fie, pentru că raportul contractual nu se realizează cu Biroul permanent, se realizează cu secretarul general. Noi luăm act doar de propunerea respectivă. Dacă sunt chestiuni de fond luăm o decizie sau alta, dar nu cred, în temeiul unei practici instalate la nivelul Biroul permanent, ca aceste propuneri trebuie să vină aici, să le “pipăim” noi, să le luăm dimensiunile dacă corespund sau nu. Avem un CV, avem o propunere a Secretariatului general, în consecinţă procedural sunt îndeplinite toate condiţiile pentru ca noi să ne pronunţăm astăzi.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Corect. În aceste condiţii, propunerea mea de amânare, deşi aş fi putut să o fac discreţionar, o supun votului Biroului permanent.

Cine este pentru amânarea luării unei decizii? Nu s-a aprobat.

Vă supun la vot atunci memorandumul intern.

Cine este pentru? 5 voturi pentru. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă (Domnul Ioan Munteanu). Abţineri? 2 abţineri (Domnul Lucian Bolcaş şi doamna Daniela Popa). Prin votul majorităţii, s-a aprobat.

Mai este vreo problemă?

 

Domnul Cristian Rădulescu:

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, o intervenţie aici.

Aş vrea chiar în mod sincer să am toată aprecierea pentru activitatea din cadrul Camerei şi toată activitatea din urmă a domnului ambasador Chebeleu şi vreau să nu se rămână cu impresia de către colegi sau de către dânsul că aceasta este o chestiune pusă în operă aşa, prin spate şi foarte rapid, fiindcă nu este aşa, dar aşa a fost prezentată de unele intervenţii ale colegilor.

A existat o înţelegere a faptului (eu aşa cel puţin ştiu) că în cele din urmă tot va fi o schimbare şi la departamentul respectiv, chiar amânată. Celelalte schimbări au avut loc în urmă cu vreo 5 luni de zile, dacă ţin eu bine minte, în măsura în care, sigur, va fi găsită o persoană care să poată înlocui în mod corespunzător o persoană de talia domnului ambasador Chebeleu. Să sperăm că noua persoană va face faţă aproape la fel de bine, este o persoană care a ajuns la maturitate în domeniul relaţiilor externe. Dar încă o dată vreau să subliniez faptul că apreciez activitatea dânsului şi (doi) că a existat într-un fel o înţelegere tacită a faptului că o dată vom ajunge la acest moment. Aceasta este sublinierea mea.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Vă mulţumesc. Eu nu am dreptul, în calitate de preşedinte de şedinţă, să fac vreun comentariu asupra votului exprimat de Biroul permanent. Vreau să spun numai că am fost onorat să colaborez şi să lucrez împreună cu domnul ambasador Chebeleu.

Cu aceasta, dacă nu mai sunt probleme, ridicăm şedinţa Biroului permanent.

*

Şedinţa s-a încheiat la ora 11,30.